Stiri: Energie

Repararea retelei de termoficare

Programul de Termoficare a fost prelungit

22.07.2015

Perioada de implementare a Programului guvernamental ”Termoficare 2006-2015 – căldură și confort” va fi prelungită până în anul 2020, a decis Guvernul printr-o Hotărâre aprobată în ședința de astăzi. Decizia a fost luată având în vedere necesarul de investiții în infrastructura de producere, transport și distribuție a energiei termice.

De asemenea, a fost luat în considerare faptul că, din suma totală de 2,120 de miliarde de lei, prevăzută inițial prin HG nr. 462/2006 pentru finanțarea programului, s-au alocat, până în prezent, aproximativ 420 de milioane de lei. Restul sumei, circa 1,7 miliarde de lei, va fi alocată pentru finanțarea programului în perioada 2015-2020.

Actul normativ adoptat de Guvern răspunde solicitărilor adresate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de către Asociația Municipiilor din România, Asociația Profesională COGEN România (care reunește producători și distribuitori din 20 de localități), precum și Asociația Române pentru Promovarea Eficienței Energetice.

Printre obiectivele programului se numără modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor, precum şi promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.

În cadrul programului sunt cofinanțate de la bugetul de stat lucrări de investiții realizate de unitățile administrativ-teritoriale în care furnizarea energiei termice către populație se realizează în sistem centralizat.