Stiri: Finante

Programul Educatie nonformala in sistem outdoor

15,04 milioane de euro pentru programul Educaţie nonformală în sistem outdoor

27.10.2021

Programul Educaţie nonformală în sistem outdoor. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, alături de Ministerul Educaţiei, lansează apelul de proiecte Educaţie nonformală în sistem outdoor.

Alocarea financiară

Apelul, de tip competitiv, are o alocare de 15,04 milioane euro, din care 13,12 milioane pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia, iar 1,92 milioane pentru Bucureşti-Ilfov. Valoarea eligibilă a unui proiect este de minumum 101.000 euro şi maximum 350.000 euro.

Scopul lansării acestui apel este reprezentat de creşterea ratei de participare în învăţământul primar şi secundar şi dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenţie, precum şi îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaţionale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor şi promovării unei şcoli incluzive.

Lista de activităţi

În cadrul proiectului vor fi finanţate activităţi care se vor desfăşura în afara sălii de clasă, în special în spaţiile amenajate prin intermediul proiectului, inclusiv în aer liber. Lista de activităţi propuse reprezintă exemple orientative. Acestea pot fi planificate şi nuanţate în cadrul proiectelor depuse, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărei şcoli implicate.

„Copiii noştri se pot dezvolta complet şi armonios dacă au, pe lângă materiile de la clasă, posibilitatea să se exprime prin artă, muzică, sport, sau dacă primesc îndrumare în diferite cunoştinţe de care au nevoie în viaţă. Salut modul în care Ministerul Educaţiei şi MIPE au gândit acest apel de proiecte ce vine cu un suflu de inovare şi completează ceea ce se învaţă acum la şcoală”, a spus Secretarul de stat MIPE Csilla Hegedus.

Programul Educaţie nonformală în sistem outdoor. Proiecte

Proiectul va asigura finanţare europeană pentru:

  • acţiuni activ-participative, interactive, centrate pe copil
  • programe socio-educaţionale de dezvoltare cognitivă
  • activităţi educaţionale pentru dezvoltarea și obţinerea de competenţe, cluburi şi ateliere/cercuri pe domenii de interese care ajută la dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, de autoexprimare, cu accent pe dezvoltarea limbajului

Sunt prevăzute, de asemenea:

  • activităţi interdisciplinare pentru prevenirea şi tratarea analfabetismului funcţional
  • activităţi pregătitoare pentru preşcolari şi elevi care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar
  • activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, prin sport, artă, educaţie în aer liber şi alte tipuri de activităţi care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilităţile de leadership.

În plus, nu lipsesc activităţile de educaţie pentru:

  • sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă
  • creşterea stimei de sine
  • educaţia interculturală.

Citeşte şi Importanţa inovaţiei în educaţie