Stiri: Energie

Programul energetic pentru iarnă 2022-2023

Programul energetic pentru iarnă 2022 – 2023 a fost aprobat!

09.09.2022

Programul energetic pentru iarnă 2022-2023. A fost aprobată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023.

Programul energetic pentru iarnă 2022-2023. Măsuri

Guvernul a aprobat Programul energetic pentru iarnă, document ce completează măsurile pentru asigurarea continuității furnizării energiei pentru sezonul rece. Obiectivele principale ale Programului de iarnă sunt evaluarea consumului de energie electrică al ţării, în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, pentru satisfacerea acestuia la parametri de calitate şi siguranţă în alimentare în condiţiile funcţionării sigure şi stabile a SEN, stabilirea resurselor energetice necesare acoperirii consumului, precum şi evaluarea resurselor financiare aferente.

Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului de energie electrică realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională Strategie și Prognoză şi de Dispecerul Energetic Naţional.

Programul energetic pentru iarnă 2022-2023. Estimarea consumului

La estimarea consumului brut de energie electrică al țării aferent perioadei 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 s-a considerat un scenariu acoperitor, cu temperaturi în jurul mediilor lunare multianuale. S-a ținut cont de scăderea consumului brut de energie electrică din prima jumătate a acestui an, de 5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent și au fost luate în considerare și disfuncționalitățile inerente din rețeaua de termoficare a municipiului București și a altor orașe, din cauza cărora utilizarea surselor de încălzire pe bază de energie electrică va fi mai crescută, ceea ce se va reflecta într-o creștere a consumului de energie electrică.

Măsuri pentru operatorii economici

Actul normativ prevede totodată măsuri atât pentru operatorii economici din SEN, cât și pentru instituțiile implicate, precum și constituirea Comandamentului energetic de iarnă în vederea monitorizării funcționării SEN și a SNTGN în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023. Ori de câte ori situaţia o va impune, Comandamentul energetic de iarnă va informa Guvernul asupra măsurilor de mai sus, precum și a problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului.

Citeşte şi Programul Iluminat Public 2022. Când se depun cererile de finanţare?