Stiri: Economie

Programul ESPON 2020, aprobat de CE

27.02.2015

Programul de cooperare ESPON 2020, Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, a fost aprobat de Comisia Europeană. ESPON 2020 continuă Programul ESPON 2013 și are ca obiectiv susținerea cercetării teritoriului european și fundamentarea politicilor europene. Aria programului acoperă teritoriul celor 28 state membre UE, precum și al celor 4 state partenere ale programului: Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția.

Bugetul total al programului ESPON 2020 este de 48,6 milioane de euro, din care 41,3 milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020.

În calitate de ţară membră a programului, România va beneficia de rezultatele ESPON 2020, constând în analize teritoriale și studii asupra tendințelor europene în diverse domenii de actualitate: evoluții pe piața muncii sau în domeniul investiţiilor, modele de navetism, schimbări demografice, impactul schimbărilor climatice asupra teritoriului european etc.

Rezultatele cercetărilor și proiectelor realizate în cadrul ESPON 2020 vor fi utilizate la fundamentarea și îmbunătățirea politicilor comunitare cu impact teritorial și vor fi valorizate de statele participante prin instrumente și politici adaptate particularităților naționale și regionale. La aceasta vor contribui și analizele care vor fi realizate în cadrul programului la solicitarea autorităților naționale și regionale privind probleme specifice teritoriilor respective și relevante la nivel european.

Pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost stabilite două axe prioritare. Este vorba de axa prioritară 1 – centrată pe producerea de informații teritoriale, transferul acestora, observare, instrumente și diseminare şi de axa prioritară 2 – asistență tehnică.