Stiri: Energie

Lansarea Programului Iluminat Public 2022

Programul Iluminat Public 2022: Când se depun cererile de finanţare?

23.07.2022

Programul Iluminat Public 2022. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că începând cu data de 16 august 2022, unitățile administrativ-teritoriale care doresc să participe în cadrul Programului Iluminat Public își pot crea conturile de utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul AFM.

Ulterior, începând cu data de 19 august 2022, ora 10: 00, solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

”Am semnat dispoziția de demarare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. Acest program reprezintă un sprijin pentru comunele, oraşele și municipiile din România care doresc să-și modernizeze sistemele de iluminat public, întrucât proiectul de ghid prevede o finanţare de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie. Aceste îmbunătățiri se vor reflecta în optimizarea consumului de energie și, implicit, în reducerea facturilor la utilități, precum și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, a declarat președintele AFM, Laurențiu Adrian Naculaescu.

Bugetul alocat

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500.000.000 lei.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate de la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă semnificativ consumul de energie și, implicit, factura publică.

Programul Iluminat Public 2022. Categorii

Finanţarea în cadrul acestui program se va acorda în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, respectiv:

  • pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
  • pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
  • pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;
  • pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;
  • pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;
  • pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.

Citeşte şi Programul Casa Verde 2022, suspendat temporar de două ori