Stiri: Finante

Programele FamilyStart și StudentInvest 2023.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2020. Decizia luată de Guvern

26.06.2020

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2020. Guvernul a anunţat că a aprobat alocarea unei sume din Fondul de Rezervă Bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2020. Credite bugetare

Suma de 500.000.000 lei, reprezentând credite bugetare prevăzute în Hotărârea de Guvern, va asigura continuitatea derulării programului în perioada imediat următoare, prin onorarea solicitărilor de transfer înregistrate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice, de la beneficiari.

De la începutul anului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate credite bugetare în cuantum de 3.200.000 mii lei, care au fost repartizate astfel:

– 460.000 mii lei pentru PNDL etapa I;

– 2.740.000 mii lei pentru PNDL etapa a II-a.

Obiectivele programului

Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei Publice transmite beneficiarilor să continue lucrările şi să nu facă nicio derogare de la a lucra calitativ. Potrivit instituţiei, toate solicitările la plată vor fi supuse controalelor.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2020. Proiecte de dezvoltare

Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013. Acesta a fost creat în vederea susţinerii de către stat a autorităţilor administraţiei publice locale prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în vederea implementării proiectelor de dezvoltare şi îmbunătăţire a infrastructurii locale.

Citeşte şi Fonduri pentru sectorul pomicol. Anunţul făcut de Ministerul Agriculturii