Programul National de Dezvoltare Locala

Programul Național de Dezvoltare Locală, modificat prin Ordonanţă de Urgenţă

04.01.2021

Programul Național de Dezvoltare Locală. Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), printr-o Ordonanță de Urgență, modificarea și completarea OuG nr. 28/2013 și instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa I.

Programul Național de Dezvoltare Locală. Prelungirea contractelor

Principala prevedere a actului normativ are în vedere prelungirea contractelor PNDL I cu până la doi ani, întrucât, în prezent, prin PNDL etapa I (perioada 2015-2020) au fost finanțate 3.362 obiective de investiții, dintre care au fost finalizate cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL) 2.325 obiective de investiții. Celelalte 1.037 obiective de investiții, pentru care beneficiarii nu au transmis PVRTL, se regăsesc în diferite stadii/situații, dintre care, pentru unele obiective de investiții, beneficiarii nu dispun de sumele necesare pentru a asigura finalizarea lor.

Obiective de investiţii

Totodată, prin PNDL etapa I (perioada 2016-2021), au fost finanțate 1.149 obiective de investiții, dintre care au fost finalizate (cu PVRTL) 592 obiective de investiții. Pentru acestea, durata contractelor de finanțare expiră la data de 31 decembrie 2021, dar nu toți beneficiarii pot finaliza obiectivele de investiții în limita bugetului alocat, astfel că pentru aceste obiective contractele de finanţare multianuale se prelungesc cu o perioadă de până la 2 ani.

Programul Național de Dezvoltare Locală. Suplimentarea fondurilor

Pentru suplimentarea sumelor alocate, beneficiarii PNDL – etapa I pot depune o solicitare conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3, însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Nerespectarea termenului de 30 zile atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.

Suplimentarea valorii obiectivelor este dată de majorarea salariului minim pe economie al celor care lucrează în construcții, de creșterea prețului materialelor de construcții, precum și de adoptarea unor normative de proiectare mult mai stricte în special pentru unitățile de învățământ.

Totodată, actul normativ prevede și posibilitatea ca beneficiarii să plătească, din bugetul propriu, lucrările la proiecte. Ulterior, în limita bugetului alocat, MDLPA urmează să deconteze aceste cheltuieli.

Programul Național de Dezvoltare Locală. Contracte

În prezent, prin PNDL I sunt contractate 4.511 obiective multianuale, în valoare totală de 14,86 miliarde lei. Din acest total, 2.917 obiective, în valoare de 7,89 miliarde lei, sunt finalizate.

În etapa a II-a a PNDL, sunt incluse 7.251 obiective, în valoare totală de 29,3 miliarde lei. Dintre acestea, au fost finalizate 1.757 obiective, în valoare de 3,3 miliarde lei.

Facturile decontate pentru proiectele incluse în etapa I a PNDL au o valoare totală de 12,36 miliarde de lei. Pentru cea de-a doua etapă, facturile au o valoare de peste 14,58 miliarde de lei.

Citeşte şi Trenurile Zăpezii 2021. Ce reduceri oferă CFR Călători?

 

 

 

Citiți și despre: