Stiri: Agricultura

Programul National de Dezvoltare Rurala 2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020. Măsurile propuse de AMCOR

01.04.2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020. În contextul crizei generate de coronavirus, AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a transmis mai multe adrese către autoritățile statului român.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020. Adresa nr. 112/18.03.2020

Printre acestea se regăsește și adresa nr. 112/18.03.2020. Aceasta a fost transmisă reprezentaților Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în care AMCOR a propus câteva soluții de fluidizare a derulării proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Măsuri concrete

Așadar, pentru a preveni eventualele blocaje care pot apărea în implementarea proiectelor, Asociația a propus măsuri concrete pentru fiecare etapă în derularea proiectelor:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020. În etapa de verificare a proiectelor:

1) eliminarea vizitelor pe teren

2) prelungirea termenului de răspuns la solicitarea de informații suplimentare la minim 15 zile

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020.  În etapa de contractare a proiectelor:

1) documentele necesare contractării să fie solicitate până la prima tranșă de plată

2) la contractare să se facă dovada inițierii procedurii de obținere avize

3) documentul de cofinanțare să asigure 50% din valoarea cofinanțării, indiferent de documentul solicitat prin notificare

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2020. În etapa de implementare a proiectelor:

1) notificările de modificare calendar implementare, schimbări de soluții tehnice, amplasamente de proiect sau orice alt act care nu modifică impactul proiectului pe piață, care nu aduc atingere criteriilor de eligibilitate și selecție să intre imediat în avizare fără intervenția de evaluare a expertului AFIR, dacă proiectul păstrează obiectivele inițiale și sunt însoțite de documente oficiale emise de autorități acolo unde e cazul/asumare de către beneficiar că nu afectează rezultatele proiectului

2) eliminarea vizitelor pe teren pentru etapele intermediare de proiect

3) aplicarea unui mecanism de plată către furnizorii din proiect și direct către furnizorii/subcontractorii acestora pe baza unui contract de cesiune creanțe aferente bunurilor/lucrărilor din proiect

4) eliminarea plafonului de maxim cinci tranșe la plată

5) preluarea pe cheltuieli eligibile a diferențelor de curs valutar generate de condițiile excepționale date de starea de necesitate

6) preluarea pe cheltuieli eligibile a diferențelor de dobândă generate de condițiile excepționale date de starea de necesitate.

Autoritățile române au răspuns favorabil la propunerile ONG-urilor, acestea regăsindu-se în Ordinul 78/19.03.2020.

Așadar, conform documentului, beneficiarii proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 au posibilitatea de a prelungi anumite etape din graficul de implementare, de a reeșalona tranșele de plată și/sau majora nr. maxim de cinci tranșe de plată, de a solicita prelungirea duratei de execuție a contractului și de a solicita suspendarea prevederilor contractuale pe durata stării de urgență.

Citește și Program minimis tomate 2020: Ce fonduri se alocă pentru fermieri?