Stiri: Finante

Programul Noua Casa 2020

Programul Noua Casă 2020: Condiţii de acordare a creditelor

24.07.2020

Programul Noua Casă 2020. FNGCIMM anunță demararea în scurt timp a noului program Noua Casă, inițiat de Guvernul României. Acesta este o continuare a programului Prima Casă. Însă, noul program aduce noi facilități în schema de finanțare-garantare oferită de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Programul Noua Casă 2020. Obiective

Principalul obiectiv al noului program este reprezentat de:

  • a facilita achiziția de locuințe adaptate standardelor de locuire moderne
  • creșterea calității spațiului de locuit și a spațiilor comune
  • reducerea riscului seismic prin favorizarea cumpărării de locuințe noi, consolidate sau reabilitate

Un alt efect direct al programului va fi reprezentat de stimularea pieței construcțiilor și a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viață adaptat realităților actuale.

Programul Noua Casă 2020. Plafonul pentru credite

Modificările aduse de noul program, se referă, în principal la plafonul creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru achiziția de locuințe noi sau asimilate și alte tipuri de locuințe, după cum urmează:

– Credit destinat achiziției unei locuințe noi sau asimilate de maximum 140.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței

– Credit destinat achiziției celorlalte categorii de locuințe de maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

Programul Noua Casă 2020. Ce locuinţe se pot cumpăra?

Prin locuință nouă se înțelege orice locuință, recepționată la terminarea lucrărilor, cu cel mult cinci ani înainte de data solicitării creditului garantat precum și locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult cinci ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Avansul care trebuie plătit

Avansul reprezentat de diferența dintre prețul de cumpărare al locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată se plătește de către beneficiar, după cum urmează :

a) minimum 15% din prețul de achiziție al locuințelor noi și asimilate;

b) minimum 5% din prețul de achiziție al celorlalte categorii de locuințe.

Programul Noua Casă 2020. Criterii de eligibilitate

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate în cadrul programului, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;

– achiziționează sau construiește o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;

– are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.

În plus, beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipată parțială sau integrală, fără a se percepe comision de rambursare anticipată.

Citeşte şi Campania România Reciclează, rezultate impresionante. Anunţ important