Stiri: Logistica

Fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii din mediul rural

Programul Operațional Infrastructură Mare 2023: Guvernul alocă noi fonduri

10.09.2023

Programul Operațional Infrastructură Mare 2023. Guvernul a aprobat Hotărârea privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

50 milioane de lei

Hotărârea aprobată prevede suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene pe anul 2023 cu suma de 50 milioane lei pentru asigurarea necesarului de finanțare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare.

Suma se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite bugetare la cap.74.01 ,,Protecţia Mediului”, titlul 58,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”.
Alocarea acestei sume este necesară pentru evitarea riscului de dezangajare a fondurilor UE şi respectarea calendarului de închidere a programului operațional pentru care eligibilitatea cheltuielilor este limitată de plățile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023, precum și pentru eliminarea blocajului financiar prin imposibilitatea efectuării plăților către beneficiari.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2023. Cereri de plată

În prezent, la nivelul autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene au fost autorizate cereri de plată/rambursare pentru care trebuie suportată de la bugetul de stat suma de 138 milioane lei, sumă indisponibilă la momentul actual.

Totodată, se mai află în procesare cereri de plată/rambursare pentru care se estimează că suma care trebuie suportată de la bugetul de stat în perioada imediat următoare (aproximativ 1 lună) este de 320 milioane lei.

Citește și Ce buget alocă Guvernul pentru programul Suport alimentar pentru elevi?