Stiri: Agricultura

Consiliul Agricultură și Pescuit iulie 2023

Programul Operațional pentru Pescuit 2022. Ce proiect finanțează Ministerul Agriculturii?

22.11.2022

Programului Operațional pentru Pescuit 2022. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale finanțează, prin intermediul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM), proiectul stațiunii piscicole Nucet „Studiu privind determinarea potențialului real de producție al siturilor de acvacultură în vederea identificării celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acesteia”.

Valoarea eligibilă

Proiectul are o valoare totală eligibilă de 3.055.108,13 lei, iar durata de implementare este de 18 luni.

Obiectivul general al acestui proiect vizează evaluarea potențialului bioproductiv real al siturilor de acvacultură pentru identificarea şi cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii şi, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare spaţială, precum şi identificarea şi cartografierea zonelor în care acvacultura ar trebui exclusă în vederea menţinerii rolului acestor zone în funcţionarea ecosistemelor din regiunile: Sud – Muntenia, București –Ilfov, Centru și Sud –Vest.

Programul Operațional pentru Pescuit 2022. La finalul acestui proiect vor fi realizate:

un studiu privind starea actuală a siturilor de acvacultură existente, favorabile sau nefavorabile pentru dezvoltarea producției în regiunile: Sud – Muntenia, Sud – Vest, Centru și București Ilfov

  • un raport cuprinzând metodologia și rezultate de cercetare
  • 60 buletine de analiză hidrochimice (20 județe x 3 probe/județ)
  • 60 buletine de analiză hidrobiologie(20 județe x 3 probe/județ)
  • măsurători topografice, date și informații referitoare la caracteristicile amenajărilor piscicole
  • un raport de cercetare cuprinzând concluziile analizelor de laborator, calculul productivității, studiile topografie, planurile G.I.S
  • un studiu privind potențialul real al siturilor de acvacultură din regiunile: Centru, București – Ilfov, Sud – Muntenia și Sud – Vest
  • o hartă care prezintă zonarea siturilor de acvacultură la nivelul celor 4 regiuni de dezvoltare: Centru, București – Ilfov, Sud – Muntenia și Sud – Vest

Citeşte şi Fonduri nerambursabile pentru agricultură: 589 de milioane de euro