Programul pentru creșterea calității vieții bătrânilor, aprobat de Guvern

07.07.2016

Guvernul a aprobat ieri Programul național pentru creșterea calității vieții persoanelor vârstnice care trăiesc în cămine. Astfel, conform proiectului, căminele pentru persoane vârstnice pot fi finanțate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate și a cheltuielilor curente de funcționare, astfel încât să asigure revizuirea și implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire, precum și scurtarea timpului de soluționare a cererilor în așteptare, acordând prioritate identificării de soluții pentru acordarea serviciilor de îngrijire în comunitate și la domiciliu.

Bugetul alocat acestui program este de 9 milioane lei, iar perioada de derulare a programului nu depășește data de 30 noiembrie 2016. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu această destinație.

Conform actului normativ aprobat de Executiv, suma maximă care poate fi solicitată este de 50% din standardul minim de cost stabilit la nivel național pentru căminele pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015, în funcție de capacitatea căminului.

Metodologia de evaluare, selectare și de finanțare a cererilor de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Încheierea contractelor de finanțare, monitorizarea implementării și controlul fondurilor alocate în cadrul acestui program se va face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a Municipiului București.

 

 

Citiți și despre: