Stiri: Constructii

Programul Noua Casa 2021

Programul Prima Casă se modifică

09.12.2017

Pentru atingerea principalului scop al Programului Prima Casă, și anume cel social, astfel încât să beneficieze de acest program național categoriile sociale care au nevoie reală de sprijin în achiziționarea unui spațiu locativ, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) au elaborat o procedură și criteriile de evaluare a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima Casă”.

În data de 6 decembrie 2017, în Monitorul Oficial nr. 963, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3097/2017, prin care se aprobă Procedura și criteriile de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanțatorii participanți în cadrul programului „Prima Casă”, care va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2018.

“Există o preocupare majoră de optimizare a proceselor de garantare la nivelul FNGCIMM. Pentru Programul Prima Casă, în paralel cu procesul de eficientizare a fluxului de garantare se desfășoară procese de recalibrare şi reparametrizare ce pot conduce la o targetare cât mai eficientă din punct de vedere social, pentru a putea beneficia de acest program acei oameni care au o reală nevoie de locuinţă. Programul evoluează permanent, răspundem prompt dinamicii pieţei, astfel încât să aibă o adresabilitate socială cât mai eficientă şi să genereze beneficii maxime”, a declarat directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Alexandru Petrescu.

Această nouă procedură are ca scop utilizarea mai eficientă a plafoanelor alocate anual pentru Programul Prima Casă, prin elaborarea unor criterii care vor sta la baza evaluării activităţii finanţatorilor.

Astfel, în concordanţă cu liniile directoare şi obiectivele stabilite prin Strategia Programului Prima casă 2017-2020 a fost stabilită o modalitate de evaluare a activităţii finanţatorilor şi de ajustare a plafoanelor de garantare care se alocă finanţatorilor participanţi în cadrul Programului Prima casă, la începutul fiecărui an calendaristic în funcție de ponderea garanțiilor acordate de fiecare finanțator în totalul garanțiilor acordate în cadrul programului în anul precedent.

Noua strategie de alocare a plafoanelor se înscrie pe linia reducerii graduale a intervenției statului prin garantare asumând că piața creditului ipotecar se va dezvolta concomitent cu creșterea accesibilității populației la produsele standard ale băncilor. Asumarea unei proporții echilibrate între creditele contractate în cadrul Programului Prima casă şi cele contractate în condiţiile standard oferite de finanţatori este o parte importantă a unei politici publice de orientare a Programului Prima casă către susținerea unor obiective sociale bine definite pe termen mediu și lung.