Stiri: Economie

Programul Tranziție Justă 2023.

Programul Tranziție Justă 2023: 775 milioane euro pentru IMM-urile din șase județe

24.10.2023

Programul Tranziție Justă 2023. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (PTJ), lansează 6 apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Apelurile de proiecte

Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 și vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Investițiile sprijinite vor susține crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Investițiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, sau diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

Programul Tranziție Justă 2023. Condiții pentru a depune proiecte:

Firmele care doresc să depună proiecte în cadrul acestor apeluri trebuie să îndeplineasă următoarele condiții:

Întreprinderile mici sau mijlocii, conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Anexei I Definiția IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, atât la data solicitării finanțării, cât și la data acordării finanțării

Solicitanții trebuie să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

Criterii de eligibilitate

De asemenea, solicitanții trebuie să respecte cumulativ toate criteriile de eligibilitate specifice menționate în cadrul Ghidului solicitantului.

Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027 a fost publicată în monitorul Oficial nr 951/20.10.2023.

Citește și Investiţiile străine în perioada ianuarie – iulie 2023: Datele anunțate de BNR