Stiri: Economie

Proiect european de 9,26 milioane lei, implementat de Ministerul Muncii

18.06.2014

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice implementează, în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015, proiectul „EUROPA INCLUSIVĂ – Iniţiative regionale sustenabile”, prin care 1000 persoane cu nivel redus de studii sau care au părăsit timpuriu şcoala vor urma cursuri de calificare profesională în vederea creşterii oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 şi are o valoare totală de 9,26 milioane lei, din care 796.902 lei reprezintă contribuţia partenerilor MMFPSPV (Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE şi Fundaţia Sfânta Macrina – Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate).

Proiectul se derulează în regiunile București–Ilfov, Vest şi Sud–Muntenia.