Stiri: Constructii

Programe regionale România.

Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană, implementat de APMCR

28.01.2020

Proiecte europene. În perioada 27 septembrie 2019 – 26 ianuarie 2020, Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România (APMCR), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a implementat proiectul ”Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB”.

Proiecte europene. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1. „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectiv specific:1.1 „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Proiecte europene. Obiectivul proiectului

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de majorarea capacității APMCR de a formula propuneri alternative la Politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilitații clădirilor de locuit de tip nZeb și combaterii săraciei energetice, în special pentru populația din mediul rural aparținând categoriilor de venituri sub medie.

Scopul acestui proiect l-a reprezentat pregătirea profesională a:

  • angajaților APMCR
  • membrilor și voluntarilor APMCR
  • ONG-urilor partenere

Aceștia vor sprijini îmbunătățirea capacității proprii a acestora de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile.

Proiecte europene. Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului a fost de 971.247,26 lei. Valoarea cofinanțării UE s-a ridicat la 803.873,75 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 16 luni ( 27.09.2018-26.01.2020).

În urma activităților desfășurate în cadrul proiectului au rezultat următoarele:

 Studiu privind tehnici și tehnologii de realizare clădiri de locuit de tip nzeb în zone cu climă temperată;

 Suport de curs de comunicare specifică ONG-urilor, lobby-ului sau advocacy-ului (acreditat ANC- Specialist în activitatea de lobby) și organizare sesiune de curs;

 Suport de curs de instruire în tehnici si tehnologii de realizare de clădiri de locuit de tip nZeb în zone cu climă temperate și organizare sesiune de curs;

 Propunere de Politică publică alternativă la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB- SOL nZEB;.

.

 Metodologie de soluții ieftine,durabile și ușor de realizat pentru locuințe de tip nZEB;

 Ghid de soluții ieftine, durabile și facile din punct de vedere al realizării, pentru creșterea nivelului de confort, reducerea consumului de energie și creșterea independenței energetice a locuinței.

 Rețea SOL nZEB.

Proiecte europene. Seminarii regionale

De asemenea, proiectul a cuprins și patru seminarii regionale la care au fost invitați reprezentanți a:

  • autorităților publice locale
  • arhitecți
  • proiectanți
  • reprezentanți ai mediului de afaceri privat
  • persoane care au dorit să afle cum se poate construi sau renova o locuință nZEB, utilizând cele mai noi și eficiente tehnici și tehnologii din domeniu

Materialele rezultate au fost diseminate către organizațiile din rețeaua SOL nZEB, precum și către organizații care nu fac parte din rețea, în scopul asigurării unei abordări unitare la nivel național.

Materialele pot fi consultate pe pagina de internet a Beneficiarul proiectului: www.apmcr.org .

Citește și Salarii 2020: Veste proastă pentru angajații din România!