Stiri: Constructii

Proiecte imobiliare 2020

Proiecte imobiliare 2020. Noi obligații pentru dezvoltatorii imobiliari

16.01.2020

Proiecte imobiliare 2020. Noi obligații pentru dezvoltatorii imobiliari în 2020. Așadar, construcțiile vor putea fi recepționate și date în folosință, începând cu acest an, doar după racordarea definitivă la rețelele de utilități publice. Noile obligații pentru dezvoltatori apar odată cu publicarea în Monitorul Oficial, săptămâna trecută, a Legii 7/2020 ce modifică Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, dar și Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Modificările nu sunt singurele care vizează domeniul construcțiilor, ci fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a legislației prin simplificarea formalităților de autorizare și încurajarea măsurilor de protecție a mediului, conform Georgianei Bălan, avocat D&B David și Baias, coordonatoarea Departamentului de Drept Imobiliar.

Proiecte imobiliare 2020. Recepția pentru terminarea lucrărilor de construire

Unul dintre elementele de noutate aduse are în vedere în mod direct piața clădirilor rezidențiale. Astfel, recepția pentru terminarea lucrărilor de construire nu va mai putea fi efectuată în lipsa finalizării branșamentelor la infrastructura tehnico-edilitară. Schimbarea are în vedere:

  • ansamblurile rezidențiale colective
  • ansamblurile rezidențiale individuale
  • construcțiile de utilitate publică

În plus, se interzice darea în folosinţă a construcţiei până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a branşamentelor autorizate şi definitive la reţelele de utilităţi publice ale infrastructurii edilitare.

Proiecte imobiliare 2020. Motivația

Inițiatorii legii motivează demersul de reglementare prin faptul că imobilele construite necorespunzător au pus în pericol viaţa oamenilor. Au fost nenumărate cazuri în care locuințele din blocurile nou construite au fost vândute fără să fie racordate în mod legal la utilități. Este vorba, în special, de energia electrică.

Această practică a avut un impact nu numai la nivel formal (împiedicarea sau amânarea încheierii de către locatar a contractelor de utilități). În plus, a pus în pericol siguranța şi viaţa locatarilor. Mai exact, este vorba de folosirea de racorduri necorespunzătoare.

Proiecte imobiliare 2020. Procedura de autorizare

Noile prevederi continuă procesul de simplificare a procedurii de autorizare a executării de lucrări de branșamente.

Cu doar două luni în urmă, procedura de avizare a lucrărilor de racordare și branșament la rețelele publice de utilități a fost simplificată prin Legea 193/2019. S-a dispus ca, pentru autorizarea lucrărilor de racordare și branșament la rețelele publice de utilități, să poată fi utilizate avizele și acordurile emise în cadrul procesului de autorizare a lucrărilor pentru clădire.

Proiecte imobiliare 2020. Structura de rezistență

De asemenea, acolo unde nu se modifică structura de rezistenţă sau aspectul arhitectural al construcţiilor, a fost reglementată posibilitatea de a executa lucrări de branşamente şi racorduri pe domeniul public și de branşamente aeriene fără autorizație de construire.

”Noile modificări elimină condiționările din legislația anterioară, permițând executarea fără autorizație de construire a tuturor lucrărilor de branşamente şi racorduri pe domeniul public, precum și a lucrărilor de branşamente aeriene, indifirent dacă modifică sau nu structura de rezistență sau aspectul arhitectural. Singurele condiționări sunt ca aceste lucrări să fie permise de regulamentele locale de urbanism și să se obțină acordul/autorizația administratorului drumului acolo unde este cazul. Facem precizarea că aceste prevederi sunt aplicabile tuturor imobilelor, nu numai celor rezidențiale”, mai spune Georgiana Bălan, avocat D&B David și Baias, coordonatoarea Departamentului de Drept Imobiliar.

Proiecte imobiliare 2020. Montarea de sisteme fotovoltaice și panouri solare

O altă modificare este reglementarea posibilității de a monta sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și panouri solare. Acestea vor fi utilizate pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic. Astfel, instalarea se va face fără autorizație de construire.

Acestea vor putea fi montate pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol doar cu înştiinţarea prealabilă a autorităților. Nu va mai fi necesară parcurgerea procedurii de autorizare în construcții.

Proiecte imobiliare 2020. Tranziția către o piață a clădirilor verzi

Modificarea vine în contextul unei politici legislative de încurajare a utilizării energiei din surse regenerabile în domeniul construcțiilor. De asemenea, se are în vedere și tranziția către o piață a clădirilor verzi. Astfel, finalul anului 2020 va aduce noi obligații ”verzi” pe piața imobiliară. Potrivit Legii 372/2005, 31 decembrie 2020 va fi data de la care nu vor mai fi emise autorizații de construire pentru clădiri private noi decât dacă consumul lor de energie va fi aproape egal cu zero.

”Mai precis, noile clădiri va trebui să aibă un consumul de energie foarte scăzut care să fie minimum 10% acoperit cu energie din surse regenerabile, inclusiv de tipul sistemelor fotovoltaice și panourilor solare instalate pe clădiri sau în apropierea acestora. Legea menționează, însă nu foarte clar, că prevederile se vor aplica în măsura în care investițiile se justifică din punct de vedere tehnico-economic, în baza analizei de rentabilitate pe durata de funcționare a clădirii”, explică Georgiana Bălan.

Citește și Programele de training, mai apreciate decât alte pachetele de beneficii. Cursuri de formare profesională