Stiri: Energie

reducerea emisiilor de CO2

1,1 miliarde euro pentru şapte proiecte care vizează reducerea emisiilor de CO2

04.04.2022

Proiecte pentru reducerea emisiilor de CO2. Comisia Europeană a semnat acorduri de grant în valoare de 1,1 miliarde euro pentru șapte proiecte la scară largă prin intermediul Fondului UE pentru inovare, finanțate din veniturile provenite din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Aceste proiecte vizează reducerea emisiilor cu peste 76 Mt CO2 echivalent în primii zece ani de funcționare. Cele șapte proiecte pun în aplicare tehnologii inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon la scară industrială, acoperind sectoare-cheie precum hidrogenul, oțelul, produsele chimice, cimentul, energia solară, biocombustibilii și captarea și stocarea dioxidului de carbon.

Proiecte pentru reducerea emisiilor de CO2. Ce spune Frans Timmermans?

Vicepreședintele executiv al Pactului verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Prin Fondul pentru inovare, Comisia Europeană acordă 1,1 miliarde EUR pentru a sprijini întreprinderile inovatoare și orientate spre viitor care dezvoltă tehnologii de vârf și impulsionează tranziția climatică în domeniile lor de activitate. Aceasta este o investiție inteligentă în decarbonizarea și creșterea rezilienței economiei noastre; ea stimulează poziția industriei europene în calitate de lider mondial în domeniul tehnologiei curate, creează locuri de muncă la nivel local și contribuie la accelerarea tranziției verzi.”

Directorul Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), Dirk Beckers, a declarat: „CINEA este mândră să semneze primele proiecte la scară largă din cadrul Fondului pentru inovare. Prin aceste proiecte, demonstrăm că tranziția către o energie curată are deja loc, în timp ce reducerea substanțială a emisiilor de gaze cu efect de seră oferă oportunități economice pentru promotorii noștri de proiecte. Aceste proiecte reprezintă soluții extrem de inovatoare în sectoarele lor, care ar trebui să deschidă calea de urmat pentru alții.”

Proiectele care vor primi finanţare sunt:

Kairos@C: Situat în portul Anvers (Belgia), proiectul Kairos@C urmărește să creeze primul și cel mai mare lanț valoric transfrontalier de captare și stocare a carbonului prin captarea, lichefierea, transportul și stocarea permanentă a CO2. Kairos@C va permite implementarea mai multor tehnologii inovatoare care, împreună, au potențialul de a evita emiterea în atmosferă a 14 Mt de CO2 echivalent în primii zece ani de funcționare.

BECCS at Stockholm: Cu sediul la Stockholm (Suedia), acest proiect urmărește să creeze o instalație la scară largă de captare și stocare a carbonului în domeniul bioenergiei (BECCS) în cadrul centralei existente de energie termică și electrică pe bază de biomasă din Stockholm. Prin combinarea captării CO2 cu recuperarea căldurii, proiectul va evita emiterea a 7,83 Mt de CO2 echivalent în primii zece ani de funcționare. Aceasta reprezintă mai mult decât întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră generate de producția de energie electrică și termică în sectorul public din Suedia în 2018.

Hybrit Demonstration (demonstrația Hybrit): Cu sediul în Oxelösund și Gällivare (Suedia), proiectul Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology Demonstration (demonstrația Hybrit) urmărește să revoluționeze industria siderurgică europeană.

Ecoplanta: Situat în El Morell (Spania), acest proiect va furniza prima instalație comercială de acest tip pentru piața europeană, utilizând deșeuri care, altfel, ar ajunge în depozite de deșeuri.

Citeşte şi 2022 ar putea fi anul energiei verzi

Programul K6: Situat la Lumbres (Franța), programul K6 își propune să producă primul ciment neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon din Europa, devenind un proiect reprezentativ pentru industria cimentului la nivel mondial și sprijinind tranziția către o energie curată într-un sector în care reducerea emisiilor de carbon este dificilă.

TANGO: Situat în Catania (Italia), proiectul TANGO va dezvolta o linie pilot la scară industrială pentru fabricarea de module fotovoltaice (PV) inovatoare și de înaltă performanță.

SHARC: Situat la rafinăria Porvoo (Finlanda), proiectul Sustainable Hydrogen and Recovery of Carbon (SHARC) va reduce emisiile de gaze cu efect de seră prin trecerea de la producția de hidrogen pe bază de combustibili fosili la producția de hidrogen din surse regenerabile (prin introducerea electrolizei) și la producția de hidrogen prin aplicarea tehnologiei de captare a carbonului.