Stiri: Finante

Mecanismul de Redresare si Rezilienta

Proiecte POR 2.2: Ce solicitări face AMCOR către Guvern?

27.04.2021

Proiecte POR 2.2. AMCOR anunţă că, în perioada 2019-2021, a transmis autorităților numeroase propuneri de optimizare a alocării financiare pentru investițiile POR 2.2. Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității IMM.

Proiecte POR 2.2. Impactul economic al pandemiei

Ţinând cont de impactul economic al pandemiei, propunerile asociaţiei s-au axat pe necesitatea alocării/suplimentării fondurilor pentru POR 2.2 apelurile 2 și 3 destinate susținerii mediului de afaceri ținând cont că:

1. Solicitanții s-au mobilizat și, prin consultanții lor, au pregătit proiecte eligibile de foarte bună calitate, care se încadrează perfect pe POR 2.2.;

2. Intervențiile sunt gândite la nivelul programelor pentru a sprijini domenii cu valoare adăugată mare, pentru susținerea inovării și investițiilor cu impact economic;

3. Prioritățile de investiții sunt aprobate, documentele suport există deja, iar unele măsuri sunt fie lansate, fie în curs de lansare – nu mai necesită un efort administrativ suplimentar și nici un timp îndelungat de analiză;

4. În prezent există peste 5.000 de proiecte, care însumează 6.580 milioane de euro granturi solicitate, aflate în diverse stadii de analiză și evaluare (peste 90% dintre acestea au fost deja evaluate) care ar genera o contractare rapidă, cu respectarea condiționalității de contractare aferentă PNRR (anul 2022), o absorbție substanțială a fondurilor europene și unde interesul crescut al solicitanților pentru finanțare justifică alocări suplimentare de fonduri.

Alocarea financiară

„Prin Memorandumul nr. 946/2020 al MLPDA a fost aprobată continuarea procesului de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare aflate pe lista de rezervă, precum și reîntregirea bugetelor cererilor de finanțare a căror valoare nerambursabilă totală depășește valoarea alocării financiare.

Nivelul maxim de contractare pentru POR 2014-2020, aprobat prin memorandum, este de 159,93%, din care impactul bugetar este de 5,1 miliarde euro (FEDR și buget de stat). Mai mult decât atât, așa cum reiese din memorandumul Guvernului a existat o intenție a guvernului de a suplimenta alocarea financiară a apelului, suplimentare care încă nu a fost pusă în aplicare”, anunţă reprezentanţii AMCOR.

Proiecte POR 2.2. Solicitări

Ţinând cont de toate aceste aspecte, precum și faptul că un procent important al proiectelor publice vor fi fazate, AMCOR are următoarele solicitări:

1) Evaluarea statusului programului și verificarea stadiului de implementare a proiectelor publice care vor putea fi fazate

2) Realocarea de fonduri de la proiectele publice fazate către proiectele private care în urma evaluării au peste 75 de puncte

3) Alocarea să acopere cel puțin 70% din proiectele depuse.

Citeşte şi Planul Național de Relansare și Reziliență. Solicitările făcute de AMCOR