Slide

Stiri: Economie

Proiectul Kickstart Student.

Proiectul Kickstart Student, lansat de CNIPMMR

07.01.2022

Proiectul Kickstart Student. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în parteneriat cu Școala Naţională de Studii Politici şi Administrative (SNSPA) implementează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Kickstart Student. Este vorba de un program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod My SMIS – 141279.

Proiectul are o valoare totală de 9.681.623,31 lei (din care 9.661.301 lei finanțare nerambursabilă).

Proiectul Kickstart Student. Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului și a ocupării în rândul studenților prin susținerea înființării de întreprinderi care activează în sectoare economice cu potențial competitiv.

Grupul țintă vizat de proiect este format dintr-un număr de 350 de persoane din următoarele categorii de grupuri țintă eligibile, definite conform ghidului de condiții specifice: studenți (nivel ISCED 5-7) și doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi, nivel ISCED 8) cu domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru), cât și în regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Cursuri de formare

Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare profesională, stagii de practică și mentorat și 26 de persoane vor participa în cadrul unui concurs de idei de afaceri pentru obținerea unei finanțări cuprinse între 40.000 euro și 60.000 euro (primele 13 planuri de afaceri care propun 2 locuri de muncă vor obține 40.000 euro și primele 13 planuri de afaceri care propun 3 locuri de muncă vor obține 60.000 euro).

Rezultate

Ulterior implementării proiectului, rezultatele acestuia vor fi următoarele:

  • 350 de persoane selectate în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială
  • 350 de persoane testate în vederea evaluării potențialului antreprenorial
  • 350 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competentelor în domeniul antreprenorial
  • 65 de locuri de muncă create și menținute
  • 26 de planuri de afaceri propuse de reprezentanți ai grupului țintă – aprobate spre finanțare
  • 29 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis plus încă 3 rezerve
  • 29 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat
  • 26 de firme nou înființate conform legii 346/2004.

Citeşte şi Sprijin financiar pentru IMM-uri. CE a aprobat o schemă de ajutor, în valoare de 358 milioane euro