Stiri: Energie

Industria energointensivă, exceptată de la plata certificatelor verzi

18.04.2014

Ministerul Economiei a lansat ieri în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Proiectul are la bază principiile enunțate în documentul Comisiei Europeane – „Orientări privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020” și prevede exceptarea parţială a industriei energointensive de la contribuţia aferentă promovării resurselor regenerabile de energie, exceptarea realizându-se diferenţiat, în funcţie de electro intensitatea operatorilor economici.

,Am elaborat acest proiect de Hotărâre la scurt timp după ce Comisia Europeană a făcut publice noile orientări în domeniu. Menținerea competitivității industriei locale este un angajament asumat de Guvernul României deoarece activitatea companiilor energointensive are un important impact la nivel socio-economic prin veniturile generate la bugetul de stat și locurile de muncă create. Exceptarea de la plata certificatelor verzi se va face pe baza unor criterii clar stabilite. Printre acestea se numără: punerea în aplicare  a unor măsuri  de creştere a eficienţei energetice; menţinerea locurilor de muncă pe durata schemei; încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de personal calificat. Este important să creăm condițiile păstrării activității industriei locale și, mai mult, să avem perspectiva pregătirii forței de muncă calificate”, a declarat Constantin Niță, Ministrul Economiei.

În România, industria energointensivă asigură aproximativ 20% din consumul final brut de energie, sectorul fiind și cel mai mare generator de locuri de muncă. La finele anului 2012, această industrie asigura direct circa 760.000 locuri de muncă şi indirect 1,5 milioane de locuri de muncă.