Stiri: Finante

Proiectul StartUp Mode

Proiectul StartUp Mode: Ce finanţări se vor acorda în 2022?

17.01.2022

Proiectul StartUp Mode, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student, va fi implementat până la 22 decembrie 2023. Asociaţia „Centrul de Consultanță şi Management al Proiectelor” Europroject (CCMP Europroject), în parteneriat cu Asociaţia „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” (PTIR) şi Asociaţia Engage în Education, anunţă, aşadar, că implementează în perioada 23 decembrie 2021 – 22 decembrie 2023 proiectul StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

Grupul ţintă

Grupul ţintă vizat de proiectul StartUp Mode este format din 350 de studenţi: studenţi înmatriculați cel puţin în anul II de studii de licenţă, doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi). Din cei 350 de studenţi, cel puţin 40 de persoane (11%) se vor regăsi într-una din categoriile următoare: persoane de etnie romă şi persoane din mediul rural.

Proiectul StartUp Mode. Formare antreprenorială

Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activează afacerea, marketing-ul afacerii, finanţarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea şi elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competenţele antreprenoriale dobândite de cursanţi vor fi certificate ANC.

În perioada 23 ianuarie – 22 aprilie 2022 se va desfăşura Concursul de planuri de afaceri, în urma căruia vor fi selectate 33 de planuri de afaceri care vor primi o finanţare în cadrul proiectului de maximum 193.740 lei.

Proiectul StartUp Mode. Acţiuni

33 de firme vor beneficia de capital de start-up, astfel înlăturându-se un obstacol extrem de important al demarării unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. În plus, câştigătorii concursului vor beneficia de acţiuni de sprijin în cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere:

  • vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilităţi practice în domeniul în care vor demara noua afacere
  • vor beneficia de consiliere, consultanţă, mentorat în scopul consolidării şi punerii în aplicare a planului de afaceri
  • vor fi sprijiniţi în vederea înfiinţării afacerilor

Funcţionarea şi dezvoltarea afacerilor finanţate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eşec al acestora, precum şi pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supravieţuirea pe piaţă.

Bugetul total

Bugetul proiectului este de 9.683.327,88 lei, din care 6.393.420 lei reprezintă subvenţiile acordate celor 75 de firme înfiinţate în cadrul proiectului.

Citeşte şi Fonduri europene agricultură 2022. Peste 1 miliard de euro de la Comisia Europeană