Stiri: Economie

Propunere FNGCIMM pentru start-up-uri și IMM-uri

26.08.2015

Două noi scheme de garantare în numele și în contul statului au fost inițiate și transmise de către FNGCIMM către Ministerul Finanțelor Publice, conform unui comunicat de presă remis de instituție. Schemele de garantare sunt dedicate categoriilor de IMM-uri care momentan au cel mai dificil acces la finanțare.

Mai exact, FNGCIMM au propus:

O schemă de minimis pentru susținerea accesului la finanțare al noilor întreprinderi înființate.

O schemă de ajutorare din partea statului pentru garantarea de către FNGCIMM în cadrul finanțărilor măsurilor de salvare și a planurilor de restructurare pentru IMM-uri.

“Nu putem vorbi de o stimulare reală a antreprenorilor fără a îmbunătăți accesul acestora la finanțare. Schema de garantare pentru start-up asigură întreprinderilor aflate la început de drum o parte din garanțiile necesare obținerii creditului necesar investiției iniţiale și derulării afacerii”, declară doamna Silvia Ciornei, președinte, director-general FNGCIMM.

Cele două propuneri au în vedere susținerea principalei ținte a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului reprezentat de IMM-uri.

În legătură cu schema de garantare pentru susținerea accesului la finanțare pentru întreprinderile noi, garanțiile urmează a fi acordate în numele și contul statului. Acestea vor fi efectuate în baza unui plafon alocat pentru toată durata implementării programului.

În ceea ce privește avantajele Schemei de garantare FNGCIMM susține că vor fi facilitate următoarele:

–          eliminarea principalei probleme a start-up-urilor în accesarea creditelor – lipsa garanţiilor;

–          cost redus al garanţiei, rezultat din subvenționarea parțială a comisionului de garantare;

–          dobândă mai mică a creditului față de nivelul pieței;

–          stimularea instituţiilor de creditare în crearea de produse de finanţare care să se adreseze acestui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat.

”Propunerea Fondului este elaborată în conformitate cu Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate și urmărește să aibă o contribuție la eforturile Guvernului României de combatere a efectelor crizei economico-financiare și de revitalizare a sectorului IMM. Această schemă răspunde obiectivelor stabilite prin Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România–Orizont 2020”, a declarat Silvia Ciornei, președinte, director-general al FNGCIMM.