Amenda Euroins

Protocol între ASF și CASAL

09.05.2017

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Asociaţia Consiliul de Arbitraj şi Soluţionare Alternativă a Litigiilor (CASAL) au încheiat un protocol de colaborare în vederea creșterii nivelului general de pregătire şi informare a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare non-bancare, cu precădere în materia soluționării alternative a litigiilor/disputelor în afara cadrului instanțelor de judecată.

Conform prevederilor protocolului, specialiștii din ASF și CASAL se vor implica în: iniţierea, propunerea, consultarea, redactarea și dezbaterea proiectelor de acte normative, care au ca obiect reglementarea activității de soluționare alternativă a litigiilor; inițierea și promovarea proiectelor referitoare la recunoașterea profesiei de conciliator, inclusiv înregistrarea acesteia în clasificarea ocupațiilor din România (alocarea unui cod COR); în definirea/elaborarea unor programe de calificare profesională și de pregătire continuă a conciliatorilor.

Totodată, cele două părţi vor face schimb de informații în scopul evaluării posibilităților de îmbunătățire a activității lor. Datele vor fi transmise la nivel agregat și vor conține categoriile de informații furnizate de fiecare parte către autoritățile competente, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

 

 

Citiți și despre: