Rata de absorbtie a fondurilor europene

Rata de absorbție a fondurilor europene prin PNDR 2014-2020 a ajuns la 38,87%

04.03.2019

Rata de absorbție a fondurilor europene. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că gradul de absorbție a finanțărilor europene disponibile în cadrul PNDR 2014-2020, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, a ajuns la 38,87%.

Rata de absorbție a fondurilor europene. Datele publicate pe MADR:

  • Proiecte depuse: 56.900 cu o valoare publică de 8,64 mld. euro.
  • Proiecte selectate: 30.707 în valoare publică de 4,38 mld. euro.
  • Proiecte contractate: 30.041 în valoare publică de 4,00 mld. euro.

Suplimentar, prin procedura de tranziție, au fost transferate din PNDR 2007-2013 în PNDR 2014-2020, în vederea finalizării acestora, 20.528 proiecte cu o valoare publică de 0,43 mld. euro.

Date relevante privind absorbția fondurilor europene prin PNDR:

– 3,56 mld. euro este suma primită de la Comisia Europeană (CE) cu titlul de rambursare din FEADR

– 3,89 mld. euro este suma totală primită de la Comisia Europeană

– peste 4,1 mld. euro însumează plățile la zi, efectuate de agențiile de plăți către beneficiarii PNDR

Rata de absorbție a fondurilor europene. Plățile efectuate de Comisia Europeană

Conform situației financiare la nivel UE, publicată de către DGAgri, situația care reflectă plățile efectuate de Comisia Europeană către statele membre, din bugetul FEADR, până la data de 31.01.2019 (prefinanţări şi rambursări aferente declarațiilor trimestriale transmise de către statele membre pentru perioada 01.01.2014 – 15.10.2018), media europeană a gradului de absorbție FEADR este de 38,87%, iar România este poziționată peste această medie, situându-se pe locul 11 din 28 de state membre.

În ceea ce privește suma totală plătită de Comisie către un stat membru, precizăm că România ocupă locul 2 (după Franța), cu 3,56 mld. euro.

Rata de absorbție a fondurilor europene. Submăsurile 16.1 și 16.1a

În cazul submăsurilor 16.1 “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol” și 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol, se fac următoarele precizări:

  • Pentru sub-măsurile 16.1 și 16.1.a procesul de evaluare și selecție s-a realizat în 2 etape. Astfel, în etapa I a fost lansată o sesiune de depunere a cererilor de exprimare a interesului (CEI) pentru accesarea finanțării proiectelor. În etapa a doua are loc depunerea, evaluarea și selecția proiectului detaliat al GO.
  • Sesiunea de depunere a etapei I s-a bucurat de un interes real în rândul potențialilor beneficiari. Au fost depuse un număr de 190 CEI, respectiv 117 CEI aferente submăsurii 16.1 cu o valoare de 49 mil. euro și 73 CEI aferente submăsurii 16.1a cu o valoare de circa 31 mil. euro. Alocarea totală a celor două submăsuri este de aproximativ 12.5 mil. euro.

După finalizarea procesului de evaluare aferent etapei I au fost invitate în etapa II de depunere un număr de:

  • 24 de Grupuri operaționale potențiale în cadrul submăsurii 16.1
  • 17 Grupuri operaționale potențiale în cadrul submăsurii 16.1a.

Rata de absorbție a fondurilor europene. Submăsurile 16.4 și 16.4a

În ceea ce privește submăsurile 16.4 și 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”, se menționează că obiectivul acestora este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare.

De asemenea, submăsurile se adresează unui mod de colaborare partenerial care presupun nu numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianți alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi încheierea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorități publice, pe un model de implementare similar submăsurilor 16.1/16.1a.

Submăsurile 16.1/16.1a/16.4/16.4a reprezintă un element de noutate în PNDR 2014-2020.

Rata de absorbție a fondurilor europene. Ritmul de depunere

Astfel, ritmul de depunere în cazul măsurilor clasice din cadrul PNDR 2014-2020 (ca de exemplu, submăsura 6.1 Instalarea tânărului fermier) este mult mai alert decât în cazul submăsurilor 16.1/16.1a și 16.4/16.4a.

În plus, prezența acestor sub-măsuri în cadrul PNDR 2014-2020 este esențială. Acestea urmăresc să dezvolte componenta inovativă a sectorului agricol, în concordanță cu obiectivele PNDR 2014-2020.

Citește și Rezultate financiare bune pentru OTB Bank România, în 2018

 

 

 

Citiți și despre: