Stiri: Economie

Locuri de muncă pentru români

Rata de ocupare a populaţiei: 70,8% în 2020

20.04.2021

Rata de ocupare a populaţiei. Institutul Naţional de Statistică a anunţat că în anul 2020, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,6%, în scǎdere faţă de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,8%, cu 0,8 puncte procentuale peste ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În 2020, populaţia activă a României era de 8973 mii persoane, din care 8521 mii erau persoane ocupate şi 452 mii erau şomeri.

Rata de ocupare a populaţiei. Vârsta de muncă

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,6%, în scǎdere faţă de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (74,4%, faţă de 56,5% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (67,1%, faţă de 63,8% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,6%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 48,5%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,8%). Erau ocupate 68,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 43,4% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Rata de ocupare a populaţiei. Salariaţi

Salariaţii, în scǎdere faţă de anul precedent (-81 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (76,2%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2020, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 22,6% din populaţia ocupată.

Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 17,6% din totalul populaţiei ocupate.

Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (15,8%), lucrătorii în domeniul serviciilor (15,7%) şi specialiştii în diverse domenii de activitate (15,5%).

Rata de ocupare a populaţiei. Domenii de activitate

Din totalul persoanelor ocupate:

  • 20,5% lucrau în sectorul agricol
  • 29,7% în industrie sau construcţii
  • 49,8% în servicii.

În activităţile neagricole erau ocupate 6774 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (22,7%), comerţ (19,3%) şi construcţii (10,9%).

Comparativ cu anul 2019, scăderi mai importante ale numărului de persoane ocupate s-au înregistrat în:

  • industria prelucrătoare (-101,9 mii persoane)
  • în agriculturǎ, silviculturǎ şi pescuit (-96,5 mii persoane)

Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în comerţ (+38,7 mii persoane) şi construcții (+22,1 mii persoane).

Program parţial

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2020 au lucrat cu program parţial 581 mii persoane (6,8%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (83,4%).

În anul 2020, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,5 ore pe săptămână. Totodată, 148 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 13,8 ore pe săptămână.

Rata de ocupare a populaţiei. Şomajul

Rata şomajului a fost de 5%, în creştere față de anul precedent (3,9% în 2019).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,6 puncte procentuale (5,3% la bărbaţi faţă de 4,7% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 1,4 puncte procentuale (5,8% în rural faţă de 4,4% în urban).

Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (17,3%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 8,1%, respectiv 5,1%. Rata şomajului a fost de doar 2,2% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Şomajul de lungă durată

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,5%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 29,9%.

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 8,2%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 47,2%

Citeşte şi Rata şomajului 2021: Câte persoane nu aveau un loc de muncă în luna ianuarie?