Stiri: Economie

Sporul natural România 2023

Rata de ocupare a populaţiei, în creștere în trimestrul II din 2022

19.09.2022

Rata de ocupare a populaţiei 2022. Institutul Național de Statistică a anunțat că în trimestrul II 2022, rata de ocupare a populaţiei în vârstă aptă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,5%, în creștere faţă de trimestrul anterior.

În trimestrul II 2022, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,0%.

Populația activă

Populaţia activă a României era de 8326,9 mii persoane, din care 7887,2 mii persoane erau ocupate şi 439,7 mii persoane erau şomeri.

Rata de ocupare a cetățenilor în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost, în trimestrul II al anului 2022, de 63,5%, în creștere față de trimestrul I 2022 cu 1,1 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (72,0% faţă de 54,8% la femei) şi la persoanele din mediul urban (69,3% faţă de 56,6% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 19,3%.

Rata de ocupare a populaţiei 2022. Șomajul

În trimestrul II 2022, rata șomajului a fost de 5,3%, în scădere cu 0,7 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul I 2022.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,0 puncte procentuale (5,7% la bărbaţi faţă de 4,7% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 5,5 puncte procentuale (8,5% în mediul rural, faţă de 3,0% în mediul urban).

Pe grupe de vârstǎ, rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (21,3%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Gospodăria agricolă proprie

Distinct de cele 7887,2 mii persoane ocupate, alte 685,7 mii persoane au lucrat în gospodăria agricolă proprie, pentru a produce bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului, acestea fiind într-una dintre următoarele situaţii:

– majoritatea producției obținute în gospodărie s-a consumat în gospodăria proprie și doar o mică parte a producţiei agricole obținute a fost destinată vânzării

– producţia agricolă obţinută este destinată exclusiv consumului propriu şi reprezintă o parte substanţială a consumului total al gospodăriei.

Persoanele încadrate în categoriile de mai sus, incluse în populația ocupată conform metodologiei anchetei utilizată până în anul 2020 (inclusiv) sunt, începând cu trimestrul I 2021, considerate persoane inactive sau în şomaj (în funcţie de îndeplinirea sau nu a celor 3 criterii utilizate în definiţia şomajului BIM).

Împreună cu persoanele ocupate, acestea alcătuiesc „populaţia productivă” al cărui număr a fost de 8572,9 mii persoane în trimestrul II 2022. Acest indicator este definit doar în context național.

Rata populaţiei productive – calculată pentru grupa de vârstă 15-64 ani a fost în trimestrul II 2022 de 67,0%, iar cea pentru grupa de vârstă 20-64 ani, de 72,5%.

Citeşte şi Metodologia Agile şi munca la distanţă