Stiri: Economie

Rata somajului, în creştere în primul trimestru din 2015

23.06.2015

În primul trimestru din acest an, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15‐64 ani) a fost de 59,1% în scădere față de trimestrul anterior. ƒ În primele trei luni ale anului, rata de ocupare a populației în vârstă de 20‐64 ani a fost de 63,7%, la o distanță de 6,3 puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS):

ƒÎn perioada analizată, populația activă a României era de 8892 mii persoane, din care, 8237 mii persoane erau ocupate şi 655 mii persoane erau şomeri.

De asemenea, rata de ocupare a populației în vârstă  de muncă (15‐64 ani) a fost de 59,1% în scădere față de trimestrul anterior (1,7 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbați (66,8%, față de 51,4 pentru femei). Pe medii de rezidență rata de ocupare a avut valori apropiate (59,5% în mediul urban şi 58,7% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15‐24 ani) a fost de 23,0%.

Astfe, rata şomajului în trimestrul I a fost de 7,4%, în creştere față de trimestrul anterior (6,7%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două  rate ale  şomajului a fost de 2,4 puncte procentuale (8,4% pentru bărbați față de 6,0% pentru femei), iar pe medii rezidențiale, de 0,5 puncte procentuale (7,6% pentru mediul urban, față de 7,1% pentru mediul rural).

Rata  şomajului  a  atins  nivelul  cel  mai  ridicat  (24,7%)  în  rândul  tinerilor (15‐24 ani).