Stiri: Sanatate

Registrul Național de Cancer.

România vrea să înființeze Registrul Național de Cancer

28.07.2023

Registrul Național de Cancer. Executivul a discutat, în primă lectură, proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea Registrului Național de Cancer, care reprezintă un sistem informatic de înregistrare nominală a cazurilor noi de cancer diagnosticate, pe baze populaționale.

Monitorizarea incidenței cancerului

Astfel, se propune înființarea Registrului Naţional de Cancer pentru colectarea informațiilor privind toate tipurile de cancer în vederea monitorizării incidenței cancerului la nivel național, evaluarea și controlul impactului bolii și fundamentarea politicilor de sănătate publică.

Prin acest proiect de act normativ se impune obligativitatea tuturor furnizorilor de servicii medicale de diagnostic și tratament, publici și privați, care diagnostichează și/sau tratează cazuri oncologice, precum a Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și a Municipiului București de a înregistra datele privind tumorile primare nou diagnosticate, cu respectarea confidențialității datelor cu caracter personal conform GDPR.

Nerespectarea obligativității raportării datelor bolnavilor

Nerespectarea obligativității raportării datelor bolnavilor diagnosticați cu cancer constituie contravenție, în acest sens fiind prevăzute sancțiuni.

Metodologiile de raportare, circuitul informațional, modul de constituire, organizare și funcționarea a RNC se vor elabora și adopta prin Ordin al ministrului sănătății, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei propuneri de hotărâre.

Registrul Național de Cancer. Fondurile necesare

Fondurile necesare dezvoltării, operaționalizării și gestionării aplicației informatice de înregistrare nominală a datelor bolnavilor diagnosticați cu cancer se asigură prin bugetul Ministerului Sănătății, din sume alocate în baza Planului Național de Redresare și Reziliență.

Citește și Centrul pentru Mari Arși din Timișoara: Construcția a început și progresele sunt vizibile