Slide

Stiri: Energie

Resursele de energie, în creştere în 2014

12.02.2015

În anul 2014, resursele de energie primară au crescut cu 2,4%, iar cele de energie electrică cu 7,8%, faţă de anul 2013, conform datelor Institutul Naţional de Statistică (INS). Principalele resurse de energie primară au totalizat 32173,4 mii tone echivalent petrol (tep), în creştere cu 744,0 mii tep faţă de anul 2013.

Producţia internă a însumat 21922,4 mii tep, în creştere cu 0,7% faţă de anul 2013, iar importul a fost de 10251,0 mii tep, în creştere cu 6,1%.

În anul 2014, resursele de energie electrică au fost de 63985,3 milioane KWh, în creştere cu 4627,8 milioane KWh (+7,8%) faţă de anul 2013. Creşterea resursei de energie electrică s-a datorat în principal creşterii producţiei, cu 4377,3 milioane KWh (+7,4%).

Producţia din termocentrale a fost de 26592,7 milioane KWh în scădere cu 442,2 milioane KWh (-1,6%). Producţia din hidrocentrale  a fost de 18997,5 milioane KWh în creştere cu 3853,0 milioane kWh (+25,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 11675,6 milioane KWh în creştere cu 57,2 milioane kWh (+0,5%).

Producţia din centralele electrice eoliene în anul 2014 a fost de 4723,6 milioane KWh, în creştere cu 34,4 milioane KWh, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice, a fost de 1295,3 milioane KWh, în creştere cu 874,9 milioane KWh faţă de anul 2013.

Consumul final de energie electrică în economia naţională a fost de 49246,0 milioane KWh, cu 1,9% mai mic faţă de anul 2013; iluminatul public a înregistrat o scădere cu 21,2%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 0,6%.

Exportul de energie electrică a fost de 8189,6 milioane KWh în creştere cu 5723,7 milioane KWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 6549,7 milioane KWh în scădere cu 138,4 milioane KWh, respectiv cu 2,1%.