Stiri: Finante

Scheme de finantare 2020

CEC Bank a avut, în 2018, cea mai bună performanță financiară din ultimii 11 ani

11.06.2019

Rezultata financiare CEC Bank 2018. Banca a încheiat 2018 cu un profit brut de 432,97 mil. lei. Banca a avut, așadar, cea mai bună performanță financiară din ultimii 11 ani. Rezultatele bune vin în urma îndeplinirii cu succes a strategiilor adoptate și eforturilor susținute depuse de salariații CEC Bank.

Rezultata financiare CEC Bank 2018. Portofoliul de credite

Portofoliul de credite în sold aferent clienților persoane juridice a avansat cu 13,1% față de anul 2017. La nivelul întregului sistemul bancar acest indicator a înregistrat o creștere de numai 6,8%.

De asemenea, banca și-a majorat și portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice. Creșterea a fost de7,3% în anul 2018 față de anul precedent.

Rezultata financiare CEC Bank 2018. Volumul de credite nou

În ceea ce privește volumul de credite noi acordate în 2018, acesta s-a majorat cu 5,34%, ajungând la 7 mld. lei.

”Activitatea de creditare a avut însă un ritm de creștere mult mai intens decât s-ar putea concluziona pe baza soldurilor din bilanț, întrucât creditele acordate clienților care activează în agricultură sunt acordate și rambursate integral în cursul anului, după cum, parțial, creditele aprobate în anul 2018 și neutilizate până la finalul anului nu sunt reflectate în soldul bilanțier”, au precizat reprezentanții CEC Bank.

Rezultata financiare CEC Bank 2018. Fonduri europene

CEC a finanțat până la sfârșitul anului 2018 un număr de 48.046 proiecte eligibile pentru accesarea acestor fonduri. Pentru acestea valoarea totală a granturilor se ridică la 13.932 mil. lei.

Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a înregistrat o creștere cu 1,1% față de anul precedent, în condițiile în care Banca deține suficiente lichidități și a aplicat o politică de temperare a atragerii acestor surse.

Rezultata financiare CEC Bank 2018. Active

Pe parcursul lui 2018, CEC a avut o îmbunătățire semnificativă a calității activelor. Astfel, rata expunerilor neperformante din credite și avansuri a înregistrat la data de 31.12.2018 un nivel de 6,01%, în scădere cu 3,09 p.p. față de nivelul înregistrat la data de 31.12.2017.

Rata creditelor neperformante din împrumuturi și avansuri acordate clienților persoane fizice, cu un nivel de 1,96% la dată de 31.12.2018 (sub media înregistrată la nivelul sistemului bancar de 4,81%), reflectă o calitate ridicată a portofoliului de credite acordate persoanelor fizice, fiind în scădere cu 0,95 p.p. față de nivelul înregistrat la dată de 31.12.2017.

Tendința pozitivă privind calitatea portofoliului de credite se va menține și în anul curent.

Rezultata financiare CEC Bank 2018. Ce spune conducerea băncii?

„Conform misiunii asumate, CEC Bank va continua să susțină IMM-urile, agricultură, administrațiile publice locale și populația, acordând o atenție deosebită cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru anul 2019 ne-am propus o creștere a activității, în special în zona creditării, cu impact vizibil asupra creșterii eficienței și îmbunătățirii indicatorilor prudentiali. La data de 30.04.2019, Banca a obținut un profit brut de 153,2 mil. lei, semnificativ mai mare față de obiectivele asumate pentru perioada ianuarie-aprilie 2019”, a declarat Laurențiu Mitrache, Director general – Președinte al Comitetului de Direcție al CEC Bank.

Citește și Conferința Food Supplements in the EU 2019. Dr. Valeriu Curtui va participa la eveniment