Stiri: Social

Admitere academia de politie

Rezultate Admitere Academia de Poliţie 2022

23.08.2022

Rezultate Admitere Academia de Poliție 2022. Când se afişează notele obţinute de elevi? Rezultate Academie Poliţie 2022. În perioada 22-28 august 2022 au loc probele fizice pentru

admitere la Academia de Poliţie, iar în perioada 30-31 august 2022 sunt organizate probele scrise. Iată când se afişează rezultatele admiterii la Academia de Poliţie pentru 2022!

 

Etapele concursului de admitere la Academia de Poliţie 2022

Etapa I: Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice

Etapa a II-a: Proba de evaluare a cunoştinţelor

Etapa a III-a: Examinarea medicală. Primele rezultate se vor anunţa pe 1 septembrie 2022, conform calendarului de admitere.

 

Rezultate Admitere Academia de Poliţie 2022. Media finală de admitere

Media finală de admitere va fi calculată în pondere de 50% nota la proba sportivă și 50% nota la proba scrisă. Până în acest an, la proba sportivă, eliminatorie, modalitatea de evaluare era efectuată doar prin acordarea unui calificativ: ”promovat” sau ”nepromovat”. Decizia de calculare a mediei în acest fel a fost luată de Senatul Academiei de Poliţie în data de 21 februarie 2022.

Notarea la proba sportivă se face de la 5 la 10 și acordarea calificativului ,,promovat”, respectiv prin acordarea calificativului,,nepromovat”, în situația depășirii timpului final. Candidații au de parcurs un traseu cu 12 obstacole, în cel mult trei minute și 20 de secunde. Pentru nota 10 însă, traseul trebuie parcurs în cel mult 2 minute și 5 secunde.

 

Facultăţi

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2022 se organizează pe facultăţi:

Facultatea de Poliţie:

  • domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
  • domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă.

 

Facultatea de Pompieri

  • domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învățământ cu frecvență.

 

Calendar Admitere Academia de Poliție 2022

22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice

29 august 2022: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs

30-31 august 2022: susţinerea probelor scrise

1 septembrie 2022: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise

1-2 septembrie 2022: depunerea contestaţiilor la probele scrise – on-line la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”

3-4 septembrie 2022: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise

6-29 septembrie 2022: examinarea medicală – candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale; transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale

30 septembrie 2022: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS”

1 octombrie 2022: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării.

Citește și Programul Erasmus 2022 – 2023: Ce buget alocă Universitatea Babeş-Bolyai?