Stiri: Social

Rezultate Definitivat 2022.

Rezultate Definitivat 2022. Rata de promovare: 70,8%

29.07.2022

Rezultate Definitivat 2022. Rata de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 70,80% (72,90% în 2021).

5.136 de candidați cu medii între 8 și 10

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 5.136 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Rezultate Definitivat 2022. 42 de centre de examen

Proba scrisă a fost susținută în 42 de centre de examen la 98 de discipline, iar lucrările au fost evaluate în 7 centre organizate la nivel naţional.

Dintre cei 8.615 candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost prezenți la proba scrisă cei 7.586 de candidați (93,65%) care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologia de examen:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
  • calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
  • media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

325 de candidați s-au retras

Dintre aceștia, 325 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Șase lucrări au fost anulate în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 7.254 de candidaţi cu lucrări evaluate, 3.522 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 -10. Dintre aceștia, 137 de candidaţi au fost notați cu 10. În plus, 427 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99.

Rezultate Definitivat 2022. Note sub 5

Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 512 candidați.

Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro în data de 4 august 2022.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant. El poate, aşadar, intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Citeşte şi Învăţământul dual 2022: Ce proiect a publicat Ministerul Educaţiei?