Stiri: Energie

Rezultate Electromagnetica.

Rezultate Electromagnetica: Creştere de 11% a cifrei de afaceri

21.02.2021

Rezultate Electromagnetica. Cifra de afaceri din anul 2020 s-a majorat cu 11% în comparaţie cu anul anterior, în primul rând ca urmare a creşterii activităţii de furnizare energie electrică.  Electromagnetica a încheiat 2020 cu un profit net de 2,32 milioane lei, faţă de 4,8 milioane lei în 2019. Veniturile au totalizat în perioada menţionată 283,151 milioane lei, în creştere cu circa 10,53% faţă de cele din 2019.

Rezultate Electromagnetica. Capitalurile proprii

La 31 decembrie 2020, capitalurile proprii au ajuns la un nivel de 335,223 milioane de lei, înregistrând o scădere uşoară, de 0,1%, faţă de sfârşitul anului 2019, sub efectul cumulat al profitului net de 2,324 milioane de lei generat în perioada de raportare şi al sumei repartizată pentru dividende.

La Adunarea Generală a Acţionarilor din 28 aprilie 2020, acţionarii Electromagnetica au aprobat distribuirea de dividende pentru anul financiar 2019 în sumă brută de 2,704 milioane de lei (dividend brut pe acţiune în valoare de 0,004 lei/acţiune). Până la 31 decembrie 2020 s-au plătit dividende în sumă de 2,204 milioane de lei.

Rezultate Electromagnetica. Datorii

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creştere nesemnificativă de 1% faţă de sfârşitul anului 2019. Aceasta a fost influenţată de creşterea datoriilor de leasing şi scăderea datoriei privind impozitul amânat. Datoriile curente au scăzut cu 5% în principal datorită scăderii datoriilor comerciale.

Investigaţii

La nivelul companiei sunt în derulare două investigații derulate de:

  • ANRE, având ca obiect posibile încălcări de către societate a prevederilor regulamentului UE al Palamentului European și al Consiliului din 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT)
  • ANAF, având ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale privind taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe profit.

Electromagnetica a fost înființată în anul 1930 și produce corpuri, sisteme și solutii de iluminat cu LED, precum și energie electrică din surse regenerabile (produsă în centrale hidroelectrice de mică putere) și furnizează energie electrică.

Electromagnetica este listată la BVB cu simbolul ELMA. Compania are o capitalizare de 83,82 milioane lei.

Citeşte şi Structura Anului Şcolar 2021-2022. Pe ce dată începe şcoala în septembrie?