Stiri: Companii

Traficul de mărfuri din Portul Constanţa

Rezultate financiare bune pentru CFR SA, în primele opt luni ale anului

12.10.2016

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA îşi menţine trendul ascendent şi politica de dezvoltare lansată în acest an. Exerciţiul financiar preliminar al companiei indică un rezultat brut de 227 mil. de lei în primele 8 luni ale anului, evoluţie pozitivă care se va menţine până la sfârşitul anului curent. Veniturile preliminate pentru închiderea anului 2016 sunt estimate la valoarea de 2,65 mld. lei.

Compania nu înregistrează datorii la bugetul de stat, la bugetele locale şi nici datorii rezultate din activitatea curentă a companiei, iar prin măsurile operaţionale implementate arieratele comerciale s-au redus la 97,4 mil. lei în primele 8 luni ale anului, printr-o comparaţie cu anii anteriori când valoarea arieratelor ajungea la 1 mld. lei.

Prin programul de redresare economico-financiară, compania şi-a achitat obligaţiile pe termen scurt şi mediu şi a asigurat din surse proprii lucrări de reparaţii şi investiții în infrastructură feroviară, lucrări care au contribuit la reducerea considerabilă a numărului de restricţii de viteză pe întreaga reţea de cale ferată, de la 596 de restricţii de viteză înregistrate în anii anteriori, la 187 de restricţii la nivelul anului 2016.

La capitolul investiţii, în prima jumătate a acestui an s-a înregistrat o creştere a graficului de implementare, portofoliul companiei depăşind anul acesta 400 de proiecte care vizează reabilitarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare, îmbunătăţirea capacităţilor de exploatare şi a calităţii transportului şi creşterea gradului de siguranţă în traficul feroviar.

Plăţile directe pentru lucrări efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene au depăşit valoarea de 740 mil. de lei (ceea ce indică un grad de absorbţie estimat de 72% realizat pe primele 8 luni ale anului 2016). La următoarea rectificare bugetară, CFR SA estimează necesitatea suplimentării bugetului de finanţare a acestor proiecte, fiind create premisele ca până la sfârşitul anului 2016 gradul de absorbţie să depăşească pragul de 100%.

Investiţiile totale alocate pentru aceste proiecte se ridică la aproximativ 22 de miliarde de lei (4,7 mld euro), sursele financiare fiind asigurate din fonduri externe, de la bugetul de stat şi din surse proprii.

Eficientizarea activităţii economice a companiei, care vizează creşterea veniturilor şi redimensionarea cheltuielilor, precum şi integrarea infrastructurii feroviare naţionale în reţeaua europeană sunt pricipalii factori care au influenţat pozitiv strategia de dezvoltare şi modernizare a companiei în acest an şi reorientarea ei către clienţii săi, operatorii feroviari.

„Prin definitivarea strategiei de dezvoltare a companiei şi măsurile economico-financiare implementate reconsolidăm practic activitatea de bază a CFR SA. Principalii factori care influenţează acest trend pozitiv sunt realinierea activelor existente la ora actuală pe piaţa de transport, reducerea datoriilor şi a creanţelor, eficientizarea structurii de personal şi optimizarea managementului. Cu o astfel de abordare CFR SA poate recupera într-un timp relativ scurt decalajele create de lipsa de investiţii în infrastructură din anii anteriori şi îşi va exercita în mod corespunzător rolul de coordonator al activităţii transportului feroviar, aşa cum se întâmplă în toate companiile similare europene”, a declarat Marius Chiper directorul general al CFR SA.

În prima jumătate a acestui an, CFR SA a finalizat 6 mari proiecte de investiţii, în valoare totală de 1,32 mld. lei, iar în execuţie în acest moment sunt lucrările de reabilitare a infrastructurii şi suprastructurii feroviare, în valoare totală de 7,04 mld. lei. Au fost de asemenea lansate 58 proiecte noi de investiţii, în valoare totală de 12,61 mld. lei, iar restul de 336 de proiecte au fost prioritizate la nivelul celor 8 regionale de cale ferată, valoarea totală alocată fiind de 1,03 mld. lei.