Rezultate Hidroelectrica 2023 - perioada ianuarie - septembrie

Rezultate bune pentru Hidroelectrica în primele nouă luni din 2023

Rezultate Hidroelectrica 2023. Grupul Hidroelectrica a înregistrat rezultate operaționale și financiare în creștere pentru primele nouă luni ale anului 2023, față de aceeași perioadă a anului 2022, cu îmbunătățirea marjei operaționale și a marjei nete cu 5%, respectiv 8%, datorate în principal hidraulicității ridicate, peste medie și executării strategiei de creștere a portofoliului de furnizare.

Rezultate Hidroelectrica 2023 – perioada ianuarie – septembrie

· Producție de energie electrică în creștere cu 38% față de perioada similară a anului trecut

· Venituri în creștere cu 32% față de aceeași perioadă a anului 2022

· Marja operațională de 63%, în creștere cu 5% față de perioada similară a anului trecut

· Marja netă de 54%, în creștere cu 8% față de perioada similară a anului 2022

· Profitul net în creștere cu 42%, de la 3.648 milioane RON la 5.184 milioane RON

· Rezultatul pe acțiune în creștere cu 42%, de la 8,13 RON / acțiune la 11,55 RON / acțiune.

Energia produsă și vândută

Energia produsă și vândută (netă) a crescut cu 38% ( 14.101 GWh) în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2023 de la 10.253 GWh în perioada similară anterioară, înregistrându-se o producție netă aferentă trimestrului III din anul 2023 cu 22% mai mare decât producția netă aferentă trimestrului III din anul 2022. Această creștere a fost datorată în principal secetei ce a caracterizat trimestrul III al anului 2022.

Venituri piețe angro

Având în vedere producția excedentară de 38% față de aceeași perioadă a anului precedent, coroborat cu noile condiții de funcționare a pieței angro (implementarea începând cu data de 1 ianuarie 2023 a MACEE), precum și cu variația prețului SPOT în perioada ianuarie-septembrie 2023 față de aceeași perioadă din anul 2022 (scădere cu 62%), veniturile aferente acestor tranzacții au înregistrat o creștere de 25% în primele 9 luni ale anului 2023 față de aceeași perioadă din anul 2022.

Venituri din Furnizare

Veniturile realizate din activitatea de furnizare energie electrică au crescut cu 123%, la 2.522 milioane RON venituri realizate în primele nouă luni ale anului 2023, de la 1.146 milioane RON venituri realizate în aceeași perioadă a anului 2022. Această evoluție a veniturilor obținute se datorează creșterii portofoliului de clienți.

Costuri transferate

Costurile de transfer aferente furnizării energiei electrice au crescut cu 157%, la 1.094 milioane RON în primele nouă luni ale anului 2023, de la 426 milioane RON în aceeași perioadă a anului 2022. Creșterea acestor costuri este direct proporțională cu creșterea portofoliului de clienți la care se adaugă creșterea tarifelor reglementate.

Venituri din Echilibrare

Veniturile din Echilibrare au scăzut cu 72%, la 337 milioane RON înregistrate în primele nouă luni ale anului 2023, de la 1.187 milioane RON înregistrate în aceeași perioadă a anului 2022. Scăderea înregistrată este cauzată de diminuarea cantității de energie aferente Pieței de echilibrare de la 442 GWh la 242 GWh, precum și de scăderea prețului pe Piață de echilibrare de la 2.686 RON / MWh la 1.393 RON / MWh în primele nouă luni ale anului curent.

Citește și BETA SA, 99 de ani de experiență în producția de echipamente sub presiune