Stiri: Energie

Investitii Transelectrica 2021

Rezultate peste aşteptări pentru Transelectrica

15.03.2015

Transelectrica a anunțat rezultate financiare peste aşteptări, în 2014, pe fondul unei conjuncturi favorabile. Astfel, creşterea semnificativă a exportului de energie electrică (fluxuri anuale comerciale de export de cca. 8,2 TWh în 2014 faţă de cca. 2,5 TWh in 2013) a generat o creştere substanţială a veniturilor din transport (obţinute prin aplicarea tarifului la injecţia energiei electrice în reţele).

Totodată, un alt factor care a contribuit la rezultatele financiare excepţionale a fost creşterea cererii de capacitate de interconexiune transfrontalieră din partea traderilor de energie, situaţie ce a condus la venituri semnificativ mărite din alocarea capacităţii.

Spre deosebire de anul 2013 când gradul de utilizare a capacităţii de interconexiune pe graniţe a fost sub 50 %, cererea de alocare de capacitate în anul 2014 a fost cu mult peste acest nivel.

„Subliniem faptul că în conformitate cu reglementările europene aplicabile (Regulamentul CE 714/2009), veniturile obţinute din alocarea capacităţii de interconexiune (congestii transfrontaliere comerciale) nu sunt distribuibile acţionarilor sub formă de dividend, fiind dedicate exclusiv finanţării investiţiilor pentru meţinerea sau creşterea capacităţii de interconectare a sistemului de transport cu reţelele ţărilor vecine. De asemenea, investiţiile finanţate din aceste venituri nu vor fi incluse în Baza Activelor Reglementate făra a pune presiune pe tarifele reglementate de transport al energiei electrice, şi implicit nici pe consumatorul final”, au afirmat reprezentanţii Transelectrica.

Performanţa companiei a fost influenţată pozitiv şi de corecţiile de tarif provenite în principal din volumele nerealizate în 2013 faţă de prognoza traficului zonal de energie, dar şi de asemenea de diminarea semnificativă în 2014 a costurilor cu consumul propriu tehnologic, redus atât ca volum cât şi ca preţ mediu de achiziţie de pe pieţele angro.