Rezultatele Erste, influenţate de costurile de risc din România

27.02.2015

Erste Group a anunţat că anul 2014 a fost caracterizat de creșterea creditării, îmbunătățirea calității activelor și consolidarea capitalizării, rezultatul net raportat pentru anul trecut fiind influențat de doi factori: costurile de risc din România și împrumuturile în valută din Ungaria.

De asemenea, grupul a revenit pe profit, fapt care arată că măsurile luate de Erste la jumătatea anului 2014 au fost dure, însă corecte.

„Pentru prima dată după anul 2011, am înregistrat o creștere semnificativă a creditării, de un miliard de euro, și, în același timp, calitatea portofoliului de credite s-a îmbunătățit. Având în vedere poziția solidă a capitalului și a lichidității, anticipăm continuarea acestei tendințe în 2015”, a afirmat Andreas Treichl, CEO al Erste Group.

Venitul net din dobânzi s-a diminuat în 2014 la 4.495,2 milioane euro, comparativ cu 4.685.0 milioane euro în anul precedent, în principal pe fondul menţinerii contextului caracterizat de dobânzi reduse şi efectelor de schimb valutar.

Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 1.869,8 milioane euro (1.806,5 milioane euro, în 2013), susţinut de îmbunătăţirea rezultatelor din operațiunile cu valori mobiliare și segmentul de asset management.

De asemenea, venitul net din tranzacţionare a crescut la 242,3 milioane euro (de la 218,8 milioane euro, în 2013), iar venitul operaţional s-a situat la 6.877,9 milioane euro, în scădere cu 1,7% față de rezultatul din 2013.

Cheltuielile administrative generale s-au diminuat cu 2,8%, de la 3.896,1 milioane euro la 3.787,3 milioane euro, în principal datorită reducerii cheltuielilor de personal ca urmare a scăderii numărului mediu de salariaţi și a cheltuielilor cu amortizările și deprecierea.

Costurile nete cu provizioanele aferente activelor financiare neevaluate la valoare justă în contul de profit şi pierdere s-au majorat anul trecut la 2.159,2 milioane euro, respectiv 169 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi, în creştere cu 21,7% față de 1.774,4 milioane euro, respectiv 137 puncte de bază, în 2013.

Această evoluţie s-a înregistrat în principal pe fondul costurilor de risc suplimentare din România înregistrate în legătură cu reducerea accelerată a creditelor neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a diminuat semnificativ în 2014, la 8,5% (în 2013, nivelul era de 9,6%), datorită vânzării cu succes a creditelor neperformante din România.

Rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit semnificativ anul trecut, la 68,9%, de la 63,1%, anul precedent.

Portofoliul net de credite şi avansuri acordate clienţilor a crescut moderat, la 120,8 miliarde euro, iar raportul credite/depozite s-a situat la 98,6%.

Citiți și despre: