Slide

Stiri: Economie

România a cheltuit 2,4 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în 2013

14.11.2014

Anul trecut, România a cheltuit 2,4648 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Aceste cheltuieli au reprezentate 0,39% din Produsul Intern Brut, din care sectorul public a avut 0,27%, iar cel privat 0,12%, potrivit INS.

La sfârşitul anului 2013,îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare 43.375 salariaţi, număr în uşoară creştere  aţă de cel înregistrat la sfârşitul lui 2012.

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în anul 2013, fondurile publice au cea mai ridicată pondere, respectiv 52,3%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 31%.

Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitǎţile din sectorul guvernamental (70,2%), urmate de unitǎţile din sectorul învǎţǎmânt superior (21,1%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinatate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul învăţământ superior (45,1%) , sectorul guvernamental  (27,7%) şi sectorul mediului de afaceri (26,5%).

La finele anului trecut lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare 43.375 persoane, din care 20.173 erau femei, reprezentând 46,5%.

După nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2013, 34.317 aveau studii superioare (79,1% din total), iar 9.058 aveau alt nivel de pregătire, exclusiv superioară.

Salariaţii cu titlul de doctor şi cei cu studii superioare de lungă durată au avut ponderea cea mai ridicată, respectiv 36,8% şi 28,3%, iar cea mai mică pondere au avut salariaţii cu studii superioare de scurtă durată, de  2,4%.