Stiri: Finante

România alocă doar 0,38% din Produsul Intern Brut pentru cercetare

16.11.2015

România a cheltuit în 2014, doar 0,38% din Produsull Intern Brut pe activitatea de cercetare-dezvoltare, fiind alocate fonduri de aproape 2,6 miliarde lei, atât de către companii, cât şi de stat. Din acest procent, 0,22% au fost pentru sectorul public şi 0,16% pentru cel privat, potrvit datelor INS.

La finele anului trecut îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare 42.963 salariaţi, număr în uşoară creştere faţă de cel înregistrat la sfârşitul anului 2013.

Din totalul fondurilor 2228,4 milioane lei cheltuieli curente, respectiv 87,2 % şi 327,3 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 12,8 %. Ponderea cheltuielilor de capital pentru dotarea unităţilor care au desfăşurat activitate de cercetare dezvoltare a scăzut cu 3,4 puncte procentuale în anul 2014, faţă de anul 2013.

Cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 44% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere de 3,5 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2013 care au avut o pondere de 40,5%.

Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au înregistrat o scădere de 4,5 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare dezvoltare, comparativ cu anul 2013, respectiv de la 39,8% la 35,3%, în timp ce cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au crescut doar cu 1 punct procentual de la 19,7% la 20,7%.

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2014, fondurile publice au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 48,6%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 32,9%. Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitǎţile din sectorul guvernamental (66,0%), urmate de unitǎţile din sectorul învǎţǎmânt superior (17,3%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (52,6%) , sectorul învăţământ superior (26%) şi sectorul guvernamental (20,9%).

După nivelul de pregătire profesională, din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2014, 34517 aveau studii superioare (80,3% din total), iar 8446 aveau alt nivel de pregătire, exclusiv superioară (19,7%).

În 2014, numărul persoanelor cu studii doctorale şi postdoctorale care lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare a fost de 16983, mai mult cu 1006 persoane faţă de anul 2013, din care femei 7788, respectiv 45,9%.