Stiri: Energie

Rezervele de petrol ale României.

România îşi măreşte rezervele de petrol

04.08.2022

Rezervele de petrol ale României. Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere.

Actul normativ prevede o serie de modificări cu privire la rezervele minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. De exemplu, nivelul stocurilor minime va reprezenta cel puţin cea mai mare valoare dintre cantitatea aferentă importurilor nete pe o perioadă de 90 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a importurilor nete, şi cantitatea aferentă consumului intern pe o perioadă de 61 de zile, calculată pe baza mediei zilnice a consumului intern.

Rezervele de petrol ale României. Date statistice

Institutul Naţional de Statistică va furniza datele statistice necesare stabilirii echivalentului în petrol al importurilor nete şi al consumului intern.

De asemenea, nivelul stocurilor minime poate fi redus doar pe perioada operației de înlocuire a unor cantități de produse petroliere care fac parte din structura sortimentală a acestora şi numai în măsura în care înlocuirea acelor cantităţi de produse este necesară pentru menţinerea utilităţii stocurilor minime, precum şi în cazul punerii în circulaţie a stocurilor minime, în caz de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală.

Stocurile minime

Stocurile minime se vor constitui cel mai târziu la data de 1 iulie a fiecărui an calendaristic şi se vor menţine, în mod continuu, pentru următoarele 12 luni calendaristice, pe perioada 1 iulie anul curent – 30 iunie anul următor.

Citeşte şi ANRE: Noi nereguli la furnizorii de gaze şi energie