Slide

Stiri: Agricultura

Fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală

România, pe primul loc în Europa la suprafaţa cultivată cu porumb

31.03.2015

Producţia agricolă vegetală a înregistrat, anul trecut, creşteri pe segmentele cereale pentru boabe, plante uleioase, sfecla de zahăr, cartofi şi scăderi la leguminoase pentru boabe şi la legume, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Suprafaţa cultivată cu porumb boabe în anul 2014 reprezintă 45,9% din suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 39,0%. Producţia de cereale pentru boabe a crescut cu 3,4% faţă de anul precedent, datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), astfel: porumb boabe (+7,2%), orz şi orzoaică (+6,3%), grâu (+3,8%),        ovăz (+1,5%).

În cazul leguminoaselor pentru boabe, producţia a scăzut cu 4,1%, ca urmare a scăderii suprafeţei cultivate cu (-9,1%), faţă de anul precedent.

Totodată, producţia de plante uleioase a crescut cu 15,1%, datorită atât creşterii suprafaţei cultivate (+4,7%), cât şi a randamentelor la hectar. Creşteri ale producţiei s-au înregistrat la rapiţă şi soia (+61,0%), respectiv (+35,3%), în principal datorită creşterii suprafeţei cultivate (+48,4%), respectiv (+17,6%). Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui a scăzut cu 7,6%.

Producţia de sfeclă de zahăr a crescut cu 31,9%, în principal datorită creşterii randamentului la hectar cu 19,1% dar şi a suprafeţei cultivate cu 10,7%.

Şi în cazul cartofilor, producţia a crescut cu 7%, datorită creşterii randamentului la hectar (+9,1%) deşi suprafaţa cultivată a scăzut (-2%), faţă de anul precedent.

Potrivit INS, producţia de legume a fost mai mică cu 3,9%, determinată de scăderea suprafeţelor cultivate cu 7,7%, faţă de anul precedent. Producţiile au fost mai mari la: castraveţi (+7,1%), morcovi (+2,7%),       ardei (+0,4%) şi mai mici la pepeni verzi şi galbeni (-16,5%), tomate (-5,1%), varză (-2,9%) şi ceapă (-1,3%).

În anul 2014, producţia de struguri a scăzut cu 20,8%, din cauza scăderii randamentului la hectar, atât la plantaţiile de vii altoite (-11,7%), cât şi la plantaţiile de vii hibride (-30,4%). Suprafaţa cultivată a fost mai mică cu 0,6% faţă de anul 2013.

Suprafaţa livezilor pe rod a scăzut cu 4,1%. Suprafeţele cultivate cu principalele specii de pomi fructiferi au scăzut, excepţie caişi şi zarzări unde s-au menţinut la nivelul anului precedent. Producţia de fructe din livezi a scăzut cu 4,3% faţă de anul precedent. Pe principalele specii de pomi fructiferi producţia a înregistrat creşteri la caişi şi zarzări, scăderi la peri, pruni şi meri, iar la cireşi şi vişini s-a menţinut la nivelul anului precedent.

În anul 2014, România s-a situat, pe locul cinci atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, după Franţa, Germania, Polonia şi Spania, cât şi al producţiei obţinute, după Franţa, Germania, Regatul Unit şi Polonia. În ceea ce priveşte randamentul, ţara noastră se află printre ţările care au un randament mai scăzut la hectar în rândul Statelor Membre cultivatoare cu grâu.

Totodată, ţara noastră s-a situat pe primul loc la suprafaţa cultivată cu porumb, iar la producţie s-a situat pe locul doi, după Franţa, datorită unui randament inferior. De altfel randamentul la porumb realizat de România este cel mai mic faţă de cel al principalelor State Membre cultivatoare de porumb boabe.

Floarea soarelui se numără printre culturile cu tradiţie în România. Atât din punct de vedere al suprafeţei cultivate cât şi al producţiei, în anul 2014, România s-a situat pe primul loc în rândul principalelor State Membre cultivatoare cu floarea soarelui.

În ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu cartofi, în anul 2014, România s-a situat pe locul trei după Polonia, Germania şi pe locul şapte la producţie (după Germania, Olanda, Franţa, Polonia, Belgia şi Regatul Unit) din cauza randamentului inferior.