România, printre primii producători de sare la nivel european, susține Salrom

30.09.2013

Societatea Naţională a Sării S.A. – Salrom – continuă modernizarea şi amenajarea “palatelor de sare”. România este unul dintre cei mai vechi și importanți producători de sare din lume. Exploatarea sării este atestată documentar încă din perioada Imperiului Roman, când Dacia constituia principalul furnizor de sare al Romei. Țara noastră se află în prezent printre primele ţări din Europa în ceea ce privește producția, alături de state precum Ungaria, Serbia sau Slovacia. Răspândirea largă a zăcământului de sare pe teritoriul României a dus la apariţia şi dezvoltarea celor șapte exploatări, care au devenit sucursale ale Societăţii Naţionale a Sării: Slănic Prahova, Ocna Mureş, Praid, Ocna Dej, Râmnicu Vâlcea, Târgu Ocna și Cacica. Salrom este singurul producător de sare din România, care nu dispune numai de cel mai mare zăcământ din Europa (150 de milioane de tone exploatabile), dar și de cea mai bună calitate a sării.

Cu toate acestea, falimentele cauzate de criza economică au adus o scădere importantă privind vânzările. Doar anul trecut, cantitatea de sare comercializată pe teritoriul României a fost cu aproximativ 7% mai mică decât în 2011. Care este soluția? Continuarea activității și investiții pe termen lung, spun oficialii Salrom.

“În cadrul economiei naţionale, continuitatea tradiţiei miniere a exploatării sării este asigurată de singurul producător de sare autorizat din România – Societatea Naţională a Sării S.A. – Salrom, al cărei obiectiv de activitate îl constituie atât exploatarea, gestionarea şi comercializarea sării şi a substanţelor nemetalifere (calcar), cât şi promovarea turismului de tratament şi agrement în saline. Societatea Naţională a Sării S.A. a înregistrat pentru anul 2012 o cifră de afaceri în valoare de 272 milioane de lei. Cunoscută fiind ca unul dintre cei mai vechi producători de sare si datorită importantelor rezerve de sare, situate pe întreg teritoriul țării, România constituie un potenţial important în ceea ce priveşte această resursă naturală, ea situându-se din acest punct de vedere între primele ţări din Europa. Țara noastră are o veche tradiție în exploatarea și prelucrarea sării, aceasta fiind apreciată în întreaga lume pentru puritatea ei”, ne-a declarat Aurel Bucur, director general Salrom.

Piețe noi de desfacare – preocupare permanentă

Cantitatea de sare vândută pe parcursul anului trecut a cunoscut o micșorare cu 6,8% față de anul precedent. Motivul? “Scăderea este cauzată în proporție de peste 95% reducerii cantității de sare soluție livrată către S.C Oltchim S.A, client care s-a confruntat în cursul anului 2012 cu serioase probleme legate de finanțarea producției proprii, ceea ce a generat stoparea preluării de materie primă de la SNS S.A. pentru o anumită perioadă de timp în toamna anului 2012 și micșorarea drastică a cantităților preluate până la sfârșitul anului 2012”, ne-a explicat Aurel Bucur.

Pentru a putea echilibra balanța, Societatea Naţională a Sării este preocupată permanent de găsirea de noi pieţe de desfacere. “Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a Societății Naționale a Sării S.A. îl constituie: modernizarea, adaptarea și diversificarea întregii activități a societății în conformitate cu toate condițiile actuale geopolitice și economice din comunitatea europeană și cu situația economică internă, în vederea unei dezvoltări eficiente și durabile care să-i întărească rolul și poziția sa de agent economic care exploatează o substanță minerală utilă cu caracter strategic. Obiective de bază:

  • asigurarea unei exploatări raționale cu protecția zăcămintelor de sare,
  • asigurarea stabilității lucrărilor miniere și a diminuării impactului negativ asupra suprafeței și mediului,
  • reducerea costurilor de producție prin retehnologizarea instalațiilor de preparare și ambalare,
  • creșterea competitivității societății prin accesarea finanțărilor din cadrul Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE) 2007-2013, axa prioritară IV, eficiența energetică,
  • piața internă: păstrarea și reconfirmarea poziției de lider a societății,
  • piața externă: creșterea satisfacției portofoliului de clienți existenți, precum și identificarea de utilizatori finali potențiali noi,
  • diversificarea portofoliului de produse vândute în marile magazine,
  • diversificarea și valorificarea activităților conexe pretabile a fi desfășurate în cadrul societății: turismul, o sursă suplimentară de venituri,
  • identificarea de parteneri strategici pe plan intern și internațional pentru valorificarea la maxim a potențialului turistic,
  • atragerea de investitori – parteneri financiari pentru dezvoltarea de activități tip joint venture în sectorul de turism”, spune Aurel Bucur, director general Salrom.

Turism și salinoterapie

În prezent, Societatea Naţională a Sării gestionează șapte saline, dintre care cinci sunt deschise publicului. Este vorba despre Salina Târgu Ocna (jud. Bacău), Praid (jud. Harghita), Ocnele Mari (jud. Vâlcea), Slănic (jud. Prahova) şi Salina Cacica (jud. Suceava). “Activităţile turistice se desfăşoară în paralel cu producţia sării, în vechile galerii care nu mai sunt exploatate. Turiștilor li se oferă ocazia de a evada din haosul urban într-o lume subterană deosebit de spectaculoasă și de a se bucura de aerul salin (salinoterapie) cu efecte benefice asupra sănătății. Salinele sunt ele însele o atracţie turistică prin spectaculozitatea spaţiilor subterane rezultate în urma exploatării zăcămintelor de sare. Turiştii pot explora această lume din adâncuri plină de magie bucurându-se de o sursă inedită de sănătate și agrement, la o temperatură constantă de 14 – 15 grade Celsius și umiditate ambientală între 50 – 65%. La suprafață, pe perioada sezonului cald sunt deschise ștranduri cu apă sărată la Salina Cacica, Salina Târgu Ocna și Salina Praid. În anul 2012, aproximativ un milion de persoane au vizitat salinele de la Tg. Ocna, Praid, Ocnele Mari, Slănic Prahova şi Cacica”, ne-a declarat Aurel Bucur, director general Salrom.

Toate aceste saline care sunt acum deschise pentru public vor fi renovate. Cel puțin asta are în plan Salrom, care vrea dotarea spațiilor cu aparatură de ultimă generație, dar și cu noi atracții pentru cei care le trec pragul. “Planul de dezvoltare turistică a salinelor cuprinde atât echiparea spaţiilor de odihnă şi relaxare cu aparatură high tech (video proiector, DVD Player, sistem de sonorizare etc.), introducerea unor noi posibilităţi de entertainment (mini-bowling, minigolf, mese de biliard, karturi, castel gonflabil etc.), cât şi diversificarea produselor şi serviciilor existente (implementarea unui sistem de ghid audio pentru smartphone). Printre obiectivele SNS S.A. se numără atât conştientizarea populaţiei din România cu privire la aceste bogăţii turistice ale ţării noastre şi dorinţa de a le împărtăşi oaspeţilor, cât şi asigurarea recunoaşterii turismului salin ca factor cheie în cadrul turismului general şi ca un generator de noi locuri de muncă”, explică directorul general Salrom.

Pentru a mări numărul de turiști interesați de a vizita salinele, pe lista salinelor ce urmează a fi modernizate se numără Salina Slănic Prahova. “SNS S.A. îşi propune să creeze o <poveste> care să poarte vizitatorii printr-o lume imaginară, ascunsă şi, cu această ocazie, descoperită în mijlocul pamântului. Excavarea sării, proces tehnic prin excelenţă devine prin amenajare un demers pseudo – arheologic care scoate la lumină un trecut posibil. Salina Slănic (un punct de reper naţional pentru turism, dar şi pentru tratamentul bolilor respiratorii prin salinoterapie) are şanse, cel puţin teoretice, să se transforme într-un loc de relaxare mult mai vizitat decât este în momentul actual. Propunerea vizează atragerea de fonduri europene în scopul includerii salinelor din România într-un program de dezvoltare economică a localităţilor în care sunt situate exploatări miniere de sare. Chiar şi în condiţiile actuale, Salina Slănic (în special Mina Unirea, deschisă vizitatorilor) se află pe locul doi în topul naţional, după Salina Praid (apoximativ 400.000 de turişti) ca număr de persoane care-i trec pragul, anual. În 2012, peste 180.000 de oameni (vizitatori sau veniţi la tratament) au intrat în salina prahoveană. Vara, aici vin, zilnic, circa 800 de turişti, care coboară cu „colivia” la peste 200 de metri adâncime, în sălile impunătoare care au o înălţime de aproximativ 50 de metri”, ne-a explicat Aurel Bucur.

Un alt proiect de modernizare a început în primăvara anului trect la Salina Praid. Aici se dorește extinderea şi modernizarea ştrandului cu apă sărată, o necesitate în condiţiile unui flux foarte mare de turişti. În noile condiţii, capacitatea de primire la ştrandul cu apă sărată va fi de 2000 de persoane simultan.

În plus, proiecte precum clubul Aventura de la Salina Praid se vor implementa, în viitor, și în celelalte saline din țară. “Parcul de aventură din Salina Praid oferă o modalitate de petrecere a timpului liber în salină, într-un mod plăcut şi sănătos, prin joacă, entuziasm, aventură şi adrenalină. Suplimentar la modul sănătos de petrecere a timpului liber şi beneficiile aduse organismului, parcul de aventură oferă un excelent prilej de “evadare” din cotidianul vieţii de oraş şi de dezvoltare a aptitudinilor ca: forţă, balans, agilitate, încredere în sine. Aici se descoperă <aventura> şi adrenalina de la înălţime, împreună cu familia, prietenii sau cu colegii. Dat fiind faptul că, dorim permanent să ne surprindem plăcut vizitatorii şi având în vedere succesul parcului de aventură din Salina Praid, intenţionăm să implementam noi proiecte de acest gen şi în celelalte saline”, ne-a declarat Aurel Bucur, directorul Salrom.

Fonduri europene

Salrom beneficiază din august anul trecut de finanțare nerambursabilă pentru una dintre salinele sale. Este vorba despre sucursala Salina Cacica din Suceava. “Proiectul intitulat <Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS S.A. SALROM – Salina Cacica> al cărui beneficiar este SNS S.A. are ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice şi implicit obţinerea unei economii de energie la nivelul sectorului de extracţie şi preparare sare recristalizată de la Salina Cacica din cadrul SNS S.A., cu asigurarea principiilor durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale ţării şi la nivelul Uniunii Europene. Proiectul menţionat mai sus, se află în acest moment, în plin proces de derulare şi implementare. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial <Creşterea Competitivităţii Economice>, axa prioritară 4 <Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul schimbărilor climatice>, operaţiunea <Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice>”, ne-a explicat Aurel Bucur, directorul Salrom.

Produsele Salrom

1.         sare alimentară

2.         sare soluție

3.         sare industrială

4.         sare pentru deszăpezire

5.         sare pentru dedurizarea apei (tablete)

6.         sare pentru hrana animalelor (sare bulgari, brichete)

7.         sare de baie

“Cel mai vândut sortiment de sare este sarea gemă. Astfel, în sezonul rece, societatea înregistrează un vârf de producție pentru produsul destinat dezghețării drumurilor”, ne-a declarat Aurel Bucur, directorul Salrom.