România se va împrumuta cu 48 milioane euro de la BIRD

03.03.2016

România va împrumuta 48 milioane euro de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea unui proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți, în vederea alinierii la cerințele Directivei UE a nitraților, de protejare a calității apei prin prevenirea poluării apelor subterane.

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, printr-un Memorandum, documentele necesare încheierii acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 48 milioane euro, care ar putea fi semnat în cursul lunii aprilie 2016.

Proiectul privind controlul integrat al poluării solului cu nutrienți în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va cuprinde atât investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât și măsuri de consolidare a capacității instituționale.

În cadrul comunităților locale se urmărește optimizarea managementului deșeurilor animale și menajere, plantarea de perdele forestiere de protecţie împotriva deversării de nutrienţi, plantarea de arbori și împădurirea, canalizarea și tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea facilităților existente de stocare a gunoiului de grajd și de producere a compostului.

În ceea ce privește consolidarea capacității instituționale, Administraţia Naţională ,,Apele Române” (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea și raportarea către Ministerul Mediului și Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafață și subterane.

Astfel, va fi desfășurat un program complex de pregătire și formare a personalului instituțiilor de nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea datelor în cadrul Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru în domeniul apei.

De asemenea, va fi furnizată asistență tehnică pentru actualizarea Codului de bune practici agricole și vor fi desfășurate activități de training și demonstrații la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării și respectării de către fermieri a acestui Cod.

Proiectul va fi implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor într-o perioadă de 6 ani, ultima tragere din împrumutul care ar putea fi acordat de BIRD urmând să aibă loc la finele lui martie 2022.

 

 

Citiți și despre: