Stiri: Economie

Program de educatie financiara ASF 2022

România va participa la Inițiativa pentru IMM-uri

09.07.2015

Guvernul a aprobat un Memorandum prin care se propune participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri. Această Inițiativă combină alocările naționale ale statelor membre în cadrul fondurilor europene structurale și de investiții (FEȘI) cu resursele bugetare ale Uniunii Europene gestionate la nivel central în cadrul programelor Orizont 2020 și COSME și cu resursele proprii ale Fondului European de Investiții și Băncii Europene de Investiții.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1303/ 2013, un stat membru poate contribui, pe baze voluntare, cu un procent de până la 7% din alocația Fondului European de Dezvoltare Rurală și Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, la finanțarea Inițiativei pentru IMM-uri.

Evaluarea ex-ante realizată de Ministerul Fondurilor Europene cu sprijinul FEI a identificat posibilitatea de alocare a minim 100 milioane euro pentru instrumentul financiar tip garanție finanțat din Programul Operațional Regional, sumă care poate fi constituită ca o contribuție FEDR din partea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată din cadrul Inițiativei pentru IMM-uri.