Stiri: Social

România va participa la Programul pentru evaluarea competențelor adulților

04.11.2015

Ţara noastră va participa la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților 2015-2018, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, potrivit unei Hotărâri adoptate ieri de Guvern.

Acesta este un program de evaluare sistematică și coerentă a nivelului și competenței populației cu vârste între 16-65 de ani, care își propune să testeze deprinderile de bază de scris/citit, de calcul aritmetic și de rezolvare a problemelor într-un mediu tehnologic diversificat, necesare pentru integrarea pe piața muncii. Totodată, rezultatele Programului vor ajuta la o mai bună înțelegere a randamentului pe care îl au educația și formarea profesională din perspectiva pieței muncii, ținând cont de calificări, la stabilirea rolului pe care îl au competențele cognitive în ameliorarea perspectivelor evoluției profesionale a populației cu risc, la o mai bună înțelegere a eficacității sistemelor de învățământ și de formare.

Rezultatele programului vor oferi informații importante atât pentru redimensionarea politicilor educaționale, cât și pentru cele de ocupare a forței de muncă, reducând discrepanțele dintre educație și formare profesională, pe de o parte, și piața muncii, pe de altă parte.

Pe durata implementării Programului, Centrul Național de Evaluare și Examinare va îndeplini atribuțiile de Centru național al Programului pentru evaluarea internațională a competențelor adulților. Pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor Programului, se va constitui un Consiliu național cu rol consultativ format din reprezentanți ai Institutului Național de Statistică, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, Autorității Naționale pentru Calificări, Institutului de Științe ale Educației și Centrului Național de Evaluare și Examinare. Reprezentanții acestor instituții vor fi desemnați de către instituțiile nominalizate.