România va primi expertiză de la Bănca Mondială pentru modernizarea administrației publice

17.03.2016

România va beneficia de expertiza Băncii Europene de Investiții (BEI), a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a Băncii Mondiale (BM) pentru modernizarea administrației publice, sprijinirea reformelor structurale și pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI), în scopul creșterii ratei de absorbție în perioada de programare actuală 2014-2020 și pregătirea perioadei următoare de programare.

Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, trei Hotărâri care reglementează acordarea de asistență tehnică din partea celor trei instituții financiare internaționale, având în vedere că România are nevoie în continuare de asistența tehnică pe care BEI, BERD și BM o pot furniza autorităților de management și principalilor beneficiari instituții publice implicate în realizarea reformelor structurale și investițiilor publice.

România a primit și până acum asistență tehnică din partea celor trei instituții financiare internaționale în implementarea proiectelor în baza Memorandumurilor de Înțelegere semnate în 2012 cu BEI, BERD și BM, care și-au încetat valabilitatea la 31 decembrie 2015.

Finanțarea proiectelor prin FESI pentru perioada de programare 2014-2020 – și anume, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) – reprezintă o oportunitate pentru creșterea performanțelor economice ale României prin investiții în transport și infrastructura de mediu, eficiență energetică, tehnologia informației și comunicațiilor, cercetare și dezvoltare, educație și formare profesională, competitivitate și dezvoltarea unei economii bazată pe cunoaștere și inovare.

Astfel, Guvernul își propune să crească rata și calitatea absorbției FESI și să pregătească perioada următoare de programare printr-o mai bună gestionare, eficientizare și executare a investițiilor, solicitând în acest sens asistență din partea BEI, în calitate de instituție de finanțare a Uniunii Europene, pentru a-și consolida capacitatea de formulare a politicilor și strategiilor, de planificare sectorială și de planificare, elaborare și implementare a proiectelor.

 

 

Citiți și despre: