Editia MARTIE

ROPEPCA – vocea industriei de țiței și gaze din România

01.03.2015

Care sunt principalele probleme ale industriei de hidrocarburi din țara noastră. Înființată în urmă cu aproximativ trei ani, cu scopul de a deveni  poziția unitară pentru sectorul upstream onshore de petrol și gaze din România, Asociaţia Română a Companiilor de Explorare și Producţie de Petrol dorește să crească gradul de conștientizare asupra industriei și a importanței privind efectele pozitive generate în economie.

Acțiunile asociației au drept scop consolidarea sectorului de explorare și producție de țiței și gaze naturale din România, inclusiv printr-o strânsă colaborare cu statul, guvernul, autoritățile regionale și locale, precum și agențiile de reglementare. “Asociaţia Română a Companiilor de Explorare și Producţie de Petrol este compusă din 18 membri, deţinători de acorduri de concesiune încheiate cu statul român, atât pentru explorare, cât și pentru dezvoltare și producţie din zăcăminte. În prezent, membrii ROPEPCA sunt titularii acordurilor de concesiune petrolieră pentru majoritatea blocurilor de dezvoltare şi producţie onshore din România, cu un potenţial de investiţie foarte ridicat”, ne-a declarat Michel Louboutin, președintele ROPEPCA, Asociaţia Română a Companiilor de Explorare și Producţie de Petrol.

Asociația promovează teme fiscale, tehnice, educaționale, de mediu și, nu în ultimul rând, discuțiile în care sănătatea și siguranța sunt subiect principal. Mai mult decât atât, pe lista priorităților ROPEPCA se află remedierea problemelor privind regimul fiscal care afectează demarararea și derularea eficientă a operațiunilor petroliere din țara noastră.

ROPEPCA a promovat, de-a lungul timpului, inițiativele care au avut ca prioritate uniformizarea şi stabilitatea cadrului legislativ sau crearea unui cadru predictibil favorabil investiţiilor, conform bunelor practici internaționale. “Suntem bucuroși pentru dialogul stabilit cu autoritățile române pe temele de interes pentru investitorii din sectorul energetic. Pentru prima oară în istoria sa de peste 150 de ani, industria de țiței și gaze din România a reușit să se organizeze într-o formă de asociere care să-i permită să se facă auzită pe un singur glas atât în relațiile cu autoritățile, cât și în fața publicului general”, adaugă președintele ROPEPCA.

Proiecte de amploare 

Unul dintre cele mai importante proiecte în care a fost implicată asociația a fost cel care s-a finalizat cu o modificare legislativă, ce ajută companiile din domeniul petrolier să se extindă. “ROPEPCA, împreună cu un grup de lucru format din membri ai șase ambasade, a propus o modificare a Legii nr. 86/2014 a pășunilor permanente, incluzând în textul de lege o prevedere ce îmbunătățește accesul la diferite locații din România pentru operaţiunile petroliere. Amendamentul propus a fost aprobat de Camera Deputaților și face parte integrantă din lege. Acesta a fost un prim pas întreprins de asociație în încercarea de a îmbunătăți și eficientiza cadrul legislativ ce privește sectorul de explorare, dezvoltare și producție de hidrocarburi”, ne-a explicat Michel Louboutin. 

Cadrul fiscal 

ROPEPCA a luat măsuri și privind Taxa pe Construcții Speciale. Având în vedere faptul că industria în care activează companiile membre ale asociației este una extrem de costisitoare, e necesar un regim fiscal bazat pe profit, este de părere președintele asociației. Acesta ar permite deductibilitatea cheltuielilor materiale și ar sprijini industria cu un sistem prudent de amortizare a activelor. Reducerea, începând cu acest an, a nivelului Taxei pe Construcții Speciale este un prim pas necesar în recunoașterea rolului pe care industria îl joacă în economia și societatea românească, potrivit ROPEPCA.

În ceea ce privește problemele din industrie, oficialii asociației cred că acestea sunt legate, în primul rând, de cadrul fiscal din România. “ROPEPCA este de părere că fundamentarea noilor politici fiscale aplicabile pentru industria de țiței și gaze, inclusiv revizuirea sistemului de redevenţe petroliere, este un proiect complex care ar trebui să ia în considerare o evaluare comprehensivă a sectorului, precum şi a previziunilor pentru acesta. Modificările regimului fiscal pot avea un impact decisiv asupra activităților investiționale în orice domeniu, cu precădere în sectoare ale economiei intensive în capital, cum este sectorul de țiței și gaze”, ne-a declarat Michel Louboutin, președintele ROPEPCA. Doar astfel se va ajunge la îmbunătățirea economiei și creșterea investițiilor. “În scopul de a sprijini creşterea investițiilor, ROPEPCA sugerează modificări bazate pe echilibrul în asumarea riscurilor şi împărţirea beneficiilor între investitor și stat. Se dorește simplitate, transparență și stabilitate și impozitarea pe baza profitului sau redevenţe calculate în funcţie de profitul realizat”, adaugă președintele.

ROPEPCA recomandă, așadar, ca noul sistem de taxare să fie analizat într-un mod cuprinzător, cu atenție la întregul pachet fiscal aplicabil sectorului de țiței și gaze. În cazul în care aceste modificări nu vor fi analizate cu atenție și concepute ca un mecanism complex, competitiv şi suficient de flexibil pentru a răspunde specificului sectorului în ceea ce priveşte investițiile, tipul de operațiuni, riscurile operaționale, locaţia operațiunilor, tipul de resurse și disponibilitatea producției, atractivitatea sectorului de upstream românesc o să scadă, explică oficialii. “Orice potenţială creștere a nivelului redevențelor sau punere în aplicare a unor taxe suplimentare ar trebui contrabalansate de stimulente menite să reducă impactul unor astfel de taxe asupra gradului de recuperare a investiţiilor și a lichidităților, încurajând astfel investițiile prin recunoașterea profitabilităţii investiţionale, inclusiv pentru bugetul public, a ratei de profitabilitate, prin încurajarea rapidă a intrării în producţie, adaptabilitatea constantă la condițiile de piață: prețurile de vânzare a hidrocarburilor, costurile echipamentelor, costuri operaționale și administrative, inclusiv, dar fără a se limita la cheltuielile efectuate în fazele pregătitoare – permise, aprobări”, ne-a explicat Michel Louboutin.

Hidrocarburi

În condițiile în care România este printre principalii deținători de rezerve de hidrocarburi din regiune, țara noastră are o poziție specială ținând cont de dependența energetică ridicată a vecinilor noștri. “Potențialul ridicat în domeniu devine și mai important în contextul geopolitic actual, iar atingerea sa, nu doar că ar spori securitatea energetică a țării noastre, ci ar putea transforma România într-o țară care asigură securitate energetică vecinilor săi. Din păcate, atingerea potențialului este îngreunată în prezent de anumite obstacole”, ne-a declarat președintele ROPEPCA.

Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea sectorului este lipsa de informare a comunităților locale din zonele în care operează companiile upstream. Dorințele companiilor implicate în sectorul upstream sunt aceleași ca ale statului, doar că uneori autoritățile renunță atunci când vine vorba de îndeplinirea obligațiilor, din pricina unor lacune, care ar putea genera confuzie și neînțelegere, spun oficialii asociației. “Cert este că, odată ce achiziția seismică ar fi efectuată iar datele colectate ar fi prelucrate și interpretate în mod corespunzător, atunci operatorul upstream ar identifica suprafețe mult mai mici unde ar putea fi șanse crescute pentru descoperirea de hidrocarburi prin activități de explorare, care constau, în principal, din operațiuni de foraj de sonde la anumite adâncimi în interiorul scoarței pământului. Amprenta unei sonde este, de obicei, destul de mică și poate avea până la 2000 – 3000 metri pătrați, iar toți operatorii upstream folosesc în prezent și implementează proceduri de siguranță de ultimă generaţie pentru siguranța şi protecţia personalului, conservarea mediului și a comunităților locale și pentru restaurarea completă a locaţiei odată ce operațiunile de foraj sunt finalizate”, declară Michel Louboutin, președintele ROPEPCA.

Soluții de viitor

Soluția este o comunicare permanentă cu autoritățile centrale și locale, dar și cu toate comunitățile locale și implicarea activă a acestora pentru o înțelegere cât mai corectă a tuturor acțiunilor necesare în astfel de proiecte.

Planurile de viitor ale asociației sunt unele care implică atât o comunicare mai eficientă cu instituțiile statului, cât și facilitarea unui mediu investițional atractiv pentru companiile care activează în domeniu, pentru a conduce la o strategie energetică eficientă și corectă a României. “Acum 20 de ani, ori de câte ori o locație de foraj era identificată oriunde în România, în cele mai apropiate sate acest tip de activitate era salutat, bine primit și sărbătorit, deoarece aducea progres în comunitatea locală, în diferite forme, cum ar fi locuri de muncă, drumuri noi, lărgirea și consolidarea drumurilor existente, a rețelelor de apă și gaze naturale, îmbunătățirea accesului și chiar cariere în industrie. În ultimii ani am văzut un fel de activism, care este total împotriva nu numai interesului nostru național, ci și împotriva interesului personal al fiecărui cetățean. Este foarte ușor să vinzi povești de groază și oroare populației atunci când oamenii sunt expuși doar acestor povești. Noi producem hidrocarburi în România de peste 150 de ani și nimeni nu s-a plâns până acum că orice am face produce cutremure, incendierea apei de la robinet sau că otrăvim fântânile și culturile agricole”, ne-a declarat Michel Louboutin, președintele ROPEPCA.