Slide

Stiri: Social

Cheltuielile cu educatia 2022

S-a lansat Schema de Granturi pentru Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar

15.03.2022

Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar. Ministerul Educaţiei a lansat prima rundă a Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar (PNRAŞ), finanţat prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR).

Aceasta se adresează unităţilor de învăţământ de stat cu nivel gimnazial care grupează un număr ridicat de elevi în risc de abandon şcolar sau cu performanţă şcolară scăzută. Se estimează ca un număr de aproximativ 1200 de unităţi de învăţământ să depună cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor din această schemă de granturi.

Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar. Obiective generale

PNRAŞ urmăreşte atingerea următoarelor obiective generale:

a) diminuarea riscului de abandon şcolar în cel puţin 25% din unităţile de învăţământ participante la Program în perioada 2021-2026, cu încadrarea unităţii de învăţământ într-o categorie de risc mai mic;

b) îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;

c) creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior la învăţământul secundar superior.

Evaluarea cererilor de finanţare

Pentru evaluarea cererilor de finanţare se doreşte utilizarea experţilor evaluatori din universităţi cu expertiză în domeniile: ştiinţele educaţiei, ştiinţe sociale, asistenţă socială, psihologie, pedagogie. Se poate apela şi la expertiza doctoranzilor din domeniile menţionate.

Ţinând cont de calendarul strâns al competiţiei (impus prin PNRR), 31 martie 2022 publicarea deciziei de finanţare, puteți să sprijiniţi demersul prin participarea la acest proces de evaluare.

Programul Naţional pentru Reducerea Abandonului Şcolar. Înregistrarea evaluatorilor

Înregistrarea evaluatorilor se face prin platforma https://brainmap.ro/evaluator-pnras (nu mai mult de 5 minute), până în data de 15 martie 2022, ora 17:00. Activitatea de evaluare este remunerată, cuantumul este de 150 lei brut/cerere de finanţare evaluată (max.10 pagini). Persoanele care acceptă invitaţia de a se implica în acest proces de evaluare vor beneficia de o sesiune de formare privind metodologia de evaluare şi utilizarea platformei.

Citeşte şi Fonduri pentru educaţie, cultură şi promovarea spiritului antreprenorial