Rezultate Libris 2019.

S-au afişat rezultatele finale la Definitivat 2018

30.07.2018

Procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2018), după soluționarea contestațiilor, este de 79.59% (în creștere cu aproape 4 procente comparativ cu rezultatele inițiale – 75,75%). Au depus contestaţii 1.175 de candidați. Dintre aceștia, 284 au obținut medii peste 8 în urma soluţionării acestora și, implicit, statutul de promovat. La proba scrisă 169 de candidați au obținut nota 10.

Astfel, din totalul de 7.397 de candidaţi evaluați la proba scrisă, 5.887 candidaţi au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 și au promovat examenul, ceea ce conduce la o creștere semnificativă în raport cu anul trecut, când au promovat 3.502 candidați.

Judeţul cu rata de promovare cea mai mare este Argeș (88,8%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în județul Covasna (62,3%). În Capitală procentul este de 84,03%.

Afişarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 27 iulie 2018, atât la centrele de examen, cât şi pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro.

Conform Ministerului Educaţiei, au putut participa la proba scrisă candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

 

 

 

 

Citiți și despre: